Şok Marketler, e-ticaret pazarındaki payını büyütmek için İstegelsin’in (Future Teknoloji Ticaret) yüzde 100 hissesini satın aldı. KAP’a yapılan bildirimde, satın almanın 220 milyon liraya gerçekleştiği belirtildi.

Şok Marketler Ticaret, Future Teknoloji Ticaret A.Ş ‘nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100’üne tekabül eden paylarının peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzaladı.

Şok tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 Milyon TL olarak belirlendi.

Açıklamada, “Future Teknoloji Ticaret A.Ş ‘nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100’üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş’den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır. Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş ‘nin finansal borcu bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

İSTEGELSİN’İ YAHYA ÜLKER KURMUŞTU

Yahya Ülker’in kurucusu ve CEO’su olduğu Yıldız Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra istegelsin.com’u kurmuştu.

Türkiye’nin ilk online süper marketi istegelsin, 30 milyon dolarlık yatırımla Yıldız Ventures’ın şimdiye kadarki en büyük inkübasyon girişimiydi.