Hakkımızda

VİZYON

Tüketici Haklarının Korunması ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Konularında Çalışmalar Yapmak

MİSYON

Tüketicilerin Uğradığı Haksızlıkların Önlenmesi ile Rekabet Hukuku Alanlarında Farkındalık Oluşturmak ve Bilinçlendirme Yapmak

HAKKIMIZDA

TÜRDER Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği, 20013 yılında Türkiye’nin önde gelen işinsanları, akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından kurulmuştur.

TÜRDER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç düzeyini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca rekabet hukuku alanında ve rekabetin korunması ve tüketici lehine oluşan haksız rekabetin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

TÜRDER İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI KURUM VE KURULUŞLAR

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği – www.dmwturkiye.org

TKKTTOD Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası – www.turkkibristicaretodasi.org