TTH Çalıştayı

31 Ocak 2016

Tüketici Haklarının Korunması konusunda işbirliği-güçbirliği yapmak üzere, 2 Federasyon ve 9 Tüketici Derneği bir araya gelerek oluşturduğu, Türkiye Tüketici Hareketi 2015 Değerlendirme Toplantısı ve çalıştay’ını Taksim Hill Otel’de gerçekleştirdi.

GİRİŞ

Ekli Listede isimleri, E Posta ve Cep Telefonları bilgileri bulunan “kişi”ler, TTH Dönem Sözcüsü Sayın Haşmet Atahan’ın çağrısı üzerine toplanmışlardır.

TTH Dönem Sözcüsü Sayın Haşmet Atahan Başkanlığında toplanan Çalıştayda ilk olarak, Başkan günün anlam ve önemi üzerine kısa bir “Açılış Konuşması” yaptı (Açılış konuşması ektedir) ve Ardından “Gündeme” geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Toplantı katılımcıları, sırasıyla kendilerini tanıttılar. (Katılımcı Listesi ektedir)

Gündemin 4. Maddesi kapsamında, Haşmet Atahan tarafından “Toplantının amacı ve çalışma şekli üzerine bilgilendirme” yapılırken, Bülent Deniz usulen söz istedi ve gündem dışı olarak şunları söyledi:

“Toplantıyı ciddiye almayan ve katılmayan derneklere yaptırım uygulamalıyız. Kendi federasyonumdan olan bazı dernekler de TTH üyeliğini hak etmiyor. Bize mazeret bildiriminde bulunmayan dernekler hangileri ise bunları belirleyelim. Bu sorumsuzluğu kabul etmemeliyiz.”

Bu konu üzerine genel görüşme yapıldı. Katılımcılar arasında fikir ayrılığı oluşmasına rağmen, yapılan müzakere sonrasında genel bir yaklaşım benimsendi. Bunlar;

– TTH’nın gönüllülük esasında bir yapılanma olduğu,

– Her kuruluştan, eşit Katılım ve Katkı sunmasının beklenilemeyeceği,

– Daha emekleme döneminde olan bu yapının, çıkarmalarla zedelenmemesi gerektiği,

–  Kabul ettiğimiz TTH Yönetim ilkelerinde, toplantıya katılmayan üyenin çıkartılacağını öngören bir madde bulunmadığı dikkate alınarak bir yaptırım uygulanmaması eğilimi genel kabul gördü.

Gündeme devam edildi.

Dönem sözcüsü Haşmet Atahan, Çalışma raporunu okudu. (Çalışma Raporu ektedir.) Dönem çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan genel görüşmeler ağırlıklı olarak, tüketici sorunları, uygulamalardan kaynaklanan sorunlar üzerindeydi. Elektrikte kayıp-kaçak, hakem heyetlerindeki dosya yığılmaları, dernekler tarafından açılan davaların hakem heyetlerinin yükünü daha da ağırlaştırdığını, kredi dosya masrafları sorunu, hükümetin uygulamaları vb. pek çok bilenen sorunlar tekrar edildi.

Ortaya konan sorunların ağırlığı ve fazlalığı, doğal olarak farklı tepkilere, önerilere, eleştirilere bazı durumlarda da tartışmalara neden oldu. Ancak bu tartışma ortamı, gelecek dönem için bazı kararların çıkmasına vesile oldu.

Gündemin 5. Maddesine geçildi.

“Türkiye Tüketici hareketinin sorunları ve çözümleri üzerine genel değerlendirmeler” Başlığı altında;

 • Yaşadığımız olumsuzluklar, karşılaştığımız sorunlar
 • Sorunları aşabilmemiz için yapmamız gerekenler” maddesi kapsamında görüşmeler yapıldı.

Ortaya Konulan Genel Sorunlar

 • Tüketici hakem heyetleri çalışması önemli bir sorun.
 • Rapörtörler bilgisiz.
 • THH üyeleri 5 kişiyle toplanmıyor. Raportör kararı alıyor, diğerleri sonra imzalıyor.
 • Bazı THH takım dosya istiyor. (Böyle bir kanun-yönetmelik yok)
 • THH üyeleri bilgili olmasını sağlamalıyız.
 • Fiziki yapıları yetersizdir.
 • Yığınla iş yükleri var.
 • Bazı Yerlerde mesela Bursa Osmangazi’de 3 THH kurulmuş. Oysa Bakırköy, Kadıköy’de 1 THH var. Raportörler, işi angarya görüyor. (huzur hakkı kaldırılmış)
 • Devleti halkın, tüketicinin devleti yapamadıkça sorunu çözemeyiz.
 • AB yasalarını şeklen uygulamak çözüm getirmiyor.
 • THH toplantıları yapılıyor ancak toplantılar arasındaki zamanda dernekler THH ne yapacağını bilmiyor. Toplantıda konulanlar orada kalıyor.
 • Dernekler özellikle medya konusunda biraz geri çekilmeli ve TTH’yı öne çıkarmalıyız.
 • THH ile ilgili eğitim kitapçığı hazırlayalım.
 • Tüketici sorunları ve çözüm önerileri ile alakalı ciddi bir rapor hazırlayalım ve bu raporu TTH’nin bir Raporu olarak ilgili yerlere sunalım.
 • Tüketici hareketini Hukuki bir zemine oturtalım.
 • Hepimiz ülkenin yapısını, siyasi durumu biliyoruz. TTH çatısı altında birlik başarıdır.
 • TTH olarak çok şeyle boğuşmak yerine ana ilkeler, herkesi kapsayan çalışmalar (Hakem heyeti işleyişi gibi, hukuki danışmanlık gibi, dava açmaya korkuyoruz. Derneğin görüşünü aksatmadan TTH yı güçlendirelim.
 • Tüketici haklarının bilinmesi için eğitimini vermeliyiz. Bakanlığa karargah kuralım TTH olarak tüm Kanunların gereğinin yapılmasını isteyelim.
 • Tüketici Akademisi kurmalıyız.
 • Konfederasyon kurmayı düşünmeliyiz.
 • Hukuki yardım Komisyonu (tüm avukatlar üyesi olsun)
 • Hakem Heyeti İletişim ve eşgüdüm Komisyonu Kurulsun ve tüm H.H. tüketici örgüt temsilcileri eğitimde görev alacak uzman kadrolar üyesi olsun.

Sabah Oturumu 13:00’de sona erdi. Öğleden sonraki oturum 14:15’de başladı. 

TTH’nin geldiği nokta tartışıldı. İstenen noktada olmamasına rağmen, özellikle Haşmet Atahan’ın birleştirici özelliği ve nezaketi sayesinde çok iyi bir başlangıç yaptığı ve gelinen noktanın esasında bir “başarı hikayesi” olduğu gerçeği vurgulandı. Özellikle 2015 yılında 2 genel seçim yapılmasının yarattığı belirsizlik, pek çok şeyi geride bıraktığı ve bürokratların inisiyatif kullanmaktan kaçındığı anlatıldı. Çalıştay’ın sabah yapılan konuşmalardan yola çıkarak, genel görüşme yapıldı. Bundan sonrası için yapılması gerekenlerin genel bir anlatımı yapıldı. Ardından “Dönem Sözcüsü” seçimine geçildi.

Seçime geçilmeden evvel Musa Karademir söz aldı ve şunları söyledi:

“Bu oluşumun fikir babası olan ve uzlaşıcı kimliği ile herkesin saygısını kazanan Haşmet Beyin yeniden ve 1 yıl süre ile tekrar seçilmesini, henüz emekleme devresinde olan THH’nin Haşmet beyle devam etmesinin çok önemlidir.” Aynı görüşü paylaşan diğer üyelerinde “kabul” oylarıyla Haşmet Atahan oy birliği ile yeniden Dönem Sözcüsü seçildi.

TTH ÇALIŞTAYI KURUCULAR KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

(Bu Kararlar “Bağlayıcı”dır)

 1. Tüketici Hakem Heyetlerinde farklı karar ve uygulamaların azaltılması, çalışma süreçleri, yöntemleri ve kararlarda uygulama birliğine yardımcı olunması, Tüketici Temsilcisi üyeler arasında koordinasyonun sağlanması amacı ile THH İletişim ve Eşgüdüm Komisyonu kurulmasına ve TTH Kurulu Üyesi Musa Karademir’in Komisyon Başkanlığına getirilmesine oy birliği karar verilmiştir.
 1. Musa Karademir’in çalışma amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bir ön çalışma yaparak, TTH Kuruluna sunmasına,
 2. Komisyonun, Tüketici Hakem Heyetlerinde şu anda görev yapmakta olan tüketici örgüt üyelerinin tamamından ve daha önce görev yapmış olan ve katılmak isteyen eski üyelerden çalışmalara katkı ve katılımda bulunacağı düşünülen isteklilerden oluşturulmasına,
 3. TTH Üyesi örgütlerin, bünyelerindeki Hakem Heyeti üyelerinin isimlerini bildirmekle, komisyona katılmalarını sağlamakla görevli sayılmasına,
 1. TTH olarak, tüketicilere merkezi, etkin ve sürdürülebilir bir hukuki yardım verilmesi amacı ile bir

“Hukuki Yardım Komisyonu” kurulmasına ve TTH Dönem Sözcüsü Üyesi Haşmet Atahan’ın Komisyon Başkanlığına getirilmesine oy birliği karar verilmiştir.

 1. Komisyonun, Avukat, Noter, Hakim vb. görev yapmakta olan tüketici örgüt üyesi hukuk insanlarından; çalışmalara katkı ve katılımda bulunacağı düşünülen isteklilerden oluşturulmasına,
 2. TTH Üyesi örgütlerin, bünyelerindeki Hukuk insanlarının isimlerini bildirmekle, komisyona katılmalarını sağlamakla görevli sayılmasına,
 3. Komisyonun çalışma amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bir ön çalışma yaparak, TTH Kuruluna sunmasına,
 1. TTH üyesi örgütlerin, üyeleri arası bilgilendirme ve iletişimine yardımcı olacak tüketici vatandaşlarla doğrudan bağ kurulmasına ve TTH’nın tanıtımının yapılmasına, sanal ortamda tüketici hareketinin gelişip güçlenmesine ortam ve olanak sağlayacak şekilde “TTH İnternet sitesi” oluşturulmasına karar verildi. Bu sitenin teknik ve içerik yönünden bir hazırlık yapması ve TTH Kurulu Toplantısına proje olarak sunması için TTH Kurulu Üyesi Mehmet Bülent Deniz’e oy birliği ile görev ve yetki verilmesine,
 1. TTH Dönem Sözcüsü seçimi üzerinde yapılan görüş ve değerlendirmeler sonucunda:
 2. Türkiye Tüketici Hareketi Amaç, Kuruluş ve Yönetim İlkelerimizde, her ne kadar, “Türkiye Tüketici Hareketi Kurulu’nun belirleyeceği bir yöntem ile dönüşümlü olarak, kurula üye örgütün başkanı altı ay süre ile bu görevi yürütür.” Şeklinde bir ilke kararımız bulunmakta birlikte; Haşmet Atahan’ın önerdiği bazı çalışmaları ve yapılması öngörülen diğer çalışmaları, Dönem sözcüsü değişimi yapmaksızın sürdürülmesinin daha verimli ve yararlı çalışma ortamına yol açacağı düşüncesi ile Haşmet Atahan’ın oy birliğiyle Dönem sözcüsü olarak görevine devam etmesine,
 3. Dönem sözcülüğü süresinin 6 ay olarak belirlenmiş olan kuralının bu dönemde uygulanmaması ve sürenin 1 yıl olarak öngörülmesine ( Murat Köse’nin muhalefet, Haşmet Atahan’ın çekimser oyuyla, oy çokluğu ile) karar verildi.

Dilek ve Temenniler gündem maddesi kapsamında:

 1. Mehmet Bülent Deniz’in, Yapılan seçimler sonrası göreve üstlenen Başbakan, ilgili Bakanlar, ilgili kamu görevlilerinden ve Cumhurbaşkanından randevu isteminde bulunmamız ve görüşmeler yapmamız konusunda dilek ve önerisi,
 2. Uğur Özgöker’in, “TTH olarak çalışmalarımız bir bakıma Konfederasyon alt yapısını oluşturmaktadır. Her ne kadar, doğrudan böyle bir görev ve yükümlülüğümüz olmasa da, Tüketici Hareketinin kurumsallaşması için bu alanda da bir çalışmaya öncülük edelim.” şeklindeki dilek ve önerisi TTH Kurucular Kurulu tarafından Genel Kabul görmüştür. Aynı şekilde “Tüketici ve Rekabet/Piyasa Gözetimi Akademisi” kurulması için çalışmalar yapılması önerisi de genel kabul görmüştür.