Bilindiği üzere Kurumumuz, ülkemizin gerek siyasi ve ekonomik, gerekse de tarihi ve kültürel bağlarını vesile kılarak, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslardan Afrika’ya kadar olan çok geniş bir alanda, çeşitli rekabet hukuku uygulamalarını yakından izlemekte, işbirliği mutabakatlarıyla eğitim desteği sunmakta ve çeyrek asrı aşan tecrübesini paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Kurumumuz, UNCTAD ile iş birliği halinde düzenlenen ve başarısı nedeniyle markalaşan İstanbul Rekabet Forumu çatısı altında, aynı coğrafyadan ve hatta ötesinden gelen meslektaş otorite temsilcilerini bilgi ve fikir alışverişi amacıyla buluşturmaktadır.

Kurumumuz daha spesifik olarak ise, bir taraftan Balkan İnisiyatifi girişimiyle Balkan ülkelerindeki rekabet otoritelerini bir araya getirmeyi hedef olarak benimserken, diğer taraftan da Türk Devletleri Teşkilatıyla işbirliği halinde kardeş Türk Dünyası otoritelerini Türk Devletleri Rekabet Konseyi çatısı altında buluşturmuştur.

Kuşkusuz İslam ülkeleri ile ilişkiler de, aynı vizyonun bir parçası olarak önem verilen bir başka alandır. Bu çerçevede mesleki dayanışma ve işbirliği ruhunu güçlendirme, kardeşlik bağlarını ve ortak kültür köklerini canlandırma adına, Kurumumuz 2022 yılından itibaren İslam ülkeleri arasında aktif rekabet otoritesi bulunan ülkelere Ramazan Bayramı münasebetiyle mektup göndermeye başlamıştır. Aynı şekilde, bu seneki Ramazan mektubu da, Azerbaycan’dan Gambiya’ya, Arnavutluk’tan Endonezya’ya kadar geniş bir alana yayılan 25 ülkeye gönderilmiştir.

Mektuplar, salt tebrikleşmenin ötesinde, modern rekabet hukuku uygulamalarına, ayetler, hadisler, İslam hukuku verileri ve tarihi tecrübeyi esas alarak yeni bir soluk getirmeyi ve günümüzde bu yöndeki mevcut çalışmaları hatırlatmayı, muhtemel çalışmaları teşvik etmeyi ve İslam ülkeleri arasında konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, Ramazan mektupları vesilesiyle, İslam ülkeleri rekabet otoriteleri arasında işbirliği ve dayanışma için zemin yaratılması da hedeflenirken, pek çok ülkeden gelen cevabi mesajlar bu konuda umut vermektedir.
2024 yılı Ramazan mektubunun içeriğine bu linkten erişim sağlanabilir.