Reform şart: Türkiye rekabette dört basamak düştü

Dünya Ekonomik Forumu 2016-2017 raporuna göre Türkiye 138 ülke arasında 55. sıraya geriledi. Uluslararası ticarette açığın azalması büyümeyi tehdit ediyor.

Rekabet gücü sıralamasında yer alan 138 ülke arasında ilk üç sırayı bu sene de İsviçre, Singapur ve ABD aldı. Türkiye ise dört basamak gerileyerek 55. sırada yer aldı. Türkiye ile ilgili verilerin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce toplandığına vurgu yapıldı.

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu REF ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2016 -2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Raporda Türkiye ile ilgili şu tespitlere yer verildi:

* Türkiye bir önceki yıl 140 ülke arasında 51., ondan önceki yılda ise 144 ülke arasında ise 45. sırada konumlandı. Son iki yılda olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 17. sırada yerini koruyan Pazar Büyüklüğü kaleminde gösteriyor.

* Son iki yılda en ağır düşüş Mali Piyasaların Gelişmişliği, İnovasyon, Kurumsal Yapılanma, Sağlık ve İlköğretim ve Mal Piyasalarının Etkinliği endekslerinde gerçekleşti.

* Geçen yıllara göre en belirgin yükseliş ise Makroekonomik Ortam endeksinde gerçekleşti. Altyapı, Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim endekslerinde de 5 basamak artış meydana geldi.

Reform şart

* Komşu ülkelerin istikrarsız jeopolitik durumu ve göç baskıları (Suriyeli mültecilerin yüzde 56’sının Türkiye’de kayıtlı olduğu hatırlatılıyor) göz önüne alındığında ülke ekonomisinin esnek olduğu göze çarpıyor.

* Daha dinamik bir iş ortamı yaratmak için, mal piyasalarında etkinliğin artması gerekiyor. Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde yükselmesine yardımcı olması için, yenilik ekosistemini geliştirecek yatırımlara ihtiyaç var. Kamu kurumlarının daha etkin ve saydam olması için reformlar yapılmalı.

*Türkiye 2015 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre 733.6 milyar dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 9437.4 dolarlık bir gelire sahip. Türkiye GSYİH’sinin dünya toplamında yüzde 1.40’lık bir payı bulunuyor.

Öncelikler değişiyor

Dünya Ekonomik Forumu 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’na göre, parasal genişleme, rekabet gücü yüksek olan ülkelerde rekabet gücünün düşük olduğu ülkelere göre büyümeye daha olumlu etkide bulundu. Gelişmekte olan ekonomilerin öncelikleri değişiyor; güncellenmiş iş uygulamaları ve inovasyona yatırım, en az altyapı, beceriler ve etkin pazarlar kadar önemli hale geliyor.

Rapora göre İsviçre, Singapur ve ABD dünyanın en rekabetçi ülkeleri olarak yerini korudu, Hindistan da 16 basamak tırmanarak (39. sıra) yükselen ekonomiler arasında en üst sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri ekonomileri sıralamada ilk 10’a hâkim olmaya devam ederken, İspanya bir puan yükseliş göstererek 32. sıraya yükseldi. İtalya bir puan düşerek 44. olurken, Yunanistan ise 5 basamak geri giderek 86. sırada yer aldı.

Fransa bir basamak tırmanarak 21. sıraya çıktı.