Mahkeme, akaryakıt dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren Opet’e Rekabet Kurulu tarafından verilen ve şirket tarafından ödenen 325.4 milyon lira para cezasının şirkete geri ödenmesine karar verdi.

Sermayesinin yüzde 40’ı Koç Holding bünyesindeki Tüpraş’a ait olan Opet’in dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre mahkeme ödenen cezanın yasal faiziyle birlikte şirkete ödenmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu cezayı Mart 2020’de kesmiş ve cezanın dörtte üçüne denk gelen 325,4 milyon TL’yi Opet Ekim 2020’de ödemişti.

Karar temyize götürülebilecek.

Opet’ten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“13.03.2020 ve 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarına konu Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezası kararının iptali talebiyle Şirketimizce açılan davada, istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline ve Şirketimizce ödenen 325.449.093,45 TL tutarındaki cezanın davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir.”

CEZA 434 MİLYON TL İDİ

Opet tarafından 13 Mart 2020’de KAP’a yapılan açıklamada, ceza ve gerekçesi şu ifadelerle duyurulmuştu:

“Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda özetle,

– Şirketimizin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

– Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. Maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca, 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin takdiren, yüzde 1’i oranında olmak üzere, Şirketimize 433.932.124,60 TL idari para cezası verilmesine, yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben 30 gün içinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 325.449.093 TL olarak ödenecek olup, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.”