ÖYK, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES’lerinin devrini onayladı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Elektrik Üretim AŞ’ye ait Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu hidroelektrik santralleri (HES) ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının 30 milyon 540 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devri onaylandı.

ÖYK’nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat idare lehine irat kaydedilecek ve santralin işletme hakkı, 30 milyon 520 bin lira bedelle ikinci en yüksek teklifi veren AKY Mutfak Eşyaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye devredilecek.

Söz konusu şirketin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminat yine idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline karar verilecek.

TP’ye ruhsat devri

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Transatlantic Exploration Mediterranean International ile Amity Oil International’ın Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illeri dahilinde müştereken sahip oldukları petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmının Türkiye Petrolleri’ne devredilmesine ve petrol siciline tesciline karar verildi.