Tüketici Koruma Derneği Seminerine Katılım

Tüketici Koruma Derneği’nin “Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Tüketici Hukuku ve Rekabet Hukuku Mevzuatı ile Uygulamalarının Birlikte Değerlendirilmesi, Tüketici Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi için Yapılması Gerekenler” konulu Tüketici Güçleniyor projesi kapsamında 5-6 Ağustos 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen seminere konuşmacı olarak Rekabet Başuzmanı Murat AYBER katılmıştır. Sunumda, rekabetin korunmasının nihai tüketicinin refahını artırıcı etkilerine değinildikten sonra doğrudan tüketici odaklı şikayetlere örnekler verilmiştir.