“SERBEST REKABET” i İhlal Eden AKBANK’ a Büyük Sigorta Cezası Kesildi

Sigortacılık Kanununa aykırılık nedeni ile 15 gün sigorta atacılık faaliyetini durdurma ve 94 milyon TL para cezası verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Akbank’a sigortacılık kanununun 32.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılığı nedeniyle sigorta aracığılı faaliyetlerini  15 gün süreyle durdurdu. Akbank’a bu cezanın sigorta acentası seçme hakkının sınırlandırdığı gerekçesiyle verilriıi belirtiliyor. Akbank cezayı KAP’a bildirdi.

32 MADDE NE DİYOR?

Söz konusu madde aynen şöyle:

“Kişilerin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz!” söz konusu cezanın bu maddeden verildiği belirtiliyor  Bazı bankalar yasanın dışına çıkarak poliçeyi kendi acentasından kesmeye zorluyor. Bu diğer bankalar içinde emsal bir karar niteliği taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların sigortayı istediği şirketten yapabileceğini zorlayan banka ve sigorta şirketlerine ceza uygulanacağını bildirdiler.

KAP’A AÇIKLADI

Banka’nın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde :

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle; Bankamıza 94.703.256 TL idari para cezası uygulanmasına ve sigorta aracılığı faaliyetinin 15 gün süre ile 30 Ocak 2020 ile 13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır.
Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti.

Söz konusu erteleme kararı; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması ve bu süre zarfında Bankamız ve yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla alınmıştır.