Tarih: 13 Şubat-9 Mayıs 2020

Saat: 19.00-21.30
Yer: santralistanbul Kampüsü

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve iş birliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahil olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri Sertifika Programı, esas itibarla Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu nedenle Rekabet Kurulu kararları ve düzenlemeleri, ana inceleme konusunu oluşturmaktadır. Ancak mehaz teşkil etmesi bakımından AB ve etkisine binaen ABD rekabet hukukları da seminer konuları arasında yer alır. Güncel konu ve tartışmalar, konuların uzmanları (avukatlar ve akademisyenler) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılmakta ve örnek kararlar ile yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve izah edilmektedir.

Ayrıntılı Program: 2020 bahar dönemi seminer programına ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt ücreti: 3.800 TL (KDV dahil)
Erken kayıt indirimi (%40) için son tarih: 24 Ocak 2019
Erken kayıt indirimi sona erdikten sonra, stajyer avukatlara %20, daha önce programlarımıza katılım gösterenlere %40, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencilerine %25 indirim uygulanacaktır. Bu indirimlerin hiçbiri başka bir indirimle birleşmemektedir.

<em “=””>Programa kayıt olmak için online kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt formu için <em “=””>tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için: rhm@bilgi.edu.tr / 0212 311 7747

PROGRAM (12 Hafta)

1. HAFTA / 13 Şubat 2020

Avrupa Birliği Komisyonu ve Rekabet Kurulunun Son Dönemdeki Kararları Işığında İhlal Türleri ve Sektörlere Bakış Açısı

Prof. Dr. Yılmaz Aslan (Aslan Hukuk Bürosu)

Rekabet Kurulu’nun Uyumlu Eylem Kararları: Sanayi İktisadı Öngörüleri, ABD ve AB İçtihatlarıyla Ne Kadar Uyumlu?

Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi Bölümü) ve Evren Sesli, Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı, Counsel (Ekonomist)

2. HAFTA / 20 Şubat 2020

İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Rekabet Hukuku

Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Anti-tröstün Kökenleri ve Yeni Ekonominin Rekabet Hukuku Paradigması

Av. Bulut Girgin (Gen Temizer Özer)

3. HAFTA / 27 Şubat 2020

Sınai Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukuku Boyutlarıyla Yedek Parça Rekabeti

Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Ödeme Hizmetlerindeki Rekabette Yeni Dönem: Madalyonun İki Yüzü

Av. Caner K. Çeşit (Aslan Hukuk Bürosu, Avukat)

4. HAFTA / 5 Mart 2020

Mobil Uygulama Mağazalarında Rekabet Hukuku Sorunları

Av. Zümrüt Esin (Esin Avukatlık Ortaklığı, Ortak Avukat) ve Av. Sinan Diniz (Esin Avukatlık Ortaklığı, Kıdemli Avukat)

Gelenekselden Dijitale: Müzik Sektörüne Rekabet Hukuku Bağlamında Bir Bakış

Av. İklim Gülsün Aytekin (Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Bürosu)

5. HAFTA / 12 Mart 2020

Rekabet Hukukunda Taahhüt Yöntemi: 15 Yıllık Komisyon Uygulaması ve Türk Rekabet Hukukundaki Benzer Uygulamalar

Metin Pektaş (Nazalı Hukuk) veStj. Av. Deniz Kıvanç (Nazalı Hukuk)

Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar: Tüm Paydaşları Mutlu Edecek Bir Çözüm Mümkün mü?

Gökşin Kekevi LL.M.(Arçelik A.Ş. Rekabet Uyum Yöneticisi)

6. HAFTA / 19 Mart 2020

Rekabet Hukukunda İspat Standardı: Güncel Uygulamaların İdare Hukuku İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sertaç Serter (Anadolu Üniversitesi, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı) ve Av. Armanç Canbeyli, LL.M. (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı)

Son Dönem Kurul Kararları Çerçevesinde Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Sözleşme Serbestisinin Sınırları

Av. Haluk Arı (Arı Avukatlık Bürosu)

7. HAFTA / 26 Mart 2020

Avrupa Birliğinde Yoğunlaşmaların Kontrolünde Hukuksuz Kararlar ve Tazminat

Av. Gönenç Gürkaynak, LL.M. (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu) ve Av. Berfu Akgün (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)

Birleşme ve Devralmalar Bakımından Büyük Verinin Rekabete Etkileri

Dr. Öğretim Üyesi İpek Çevik (Marmara Üniversitesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

8. HAFTA / 2 Nisan 2020

The Role of Non-Competition Intrests Under Article 101(3) TFEU: Diverging Approaches of the Commission, EU Courts, And Five Competition Authorities

Dr. Or Brook (School of Law, University of Leeds)

Avrupa, Rusya ve Türkiye Otoritelerinin Google Android Kararları Üzerine Bir Değerlendirme

Av. Barış Yüksel, LL.M. (ACTECON, Kıdemli Danışman) ve Av. Mehmet Salan (ACTECON, Danışman)

9. HAFTA / 9 Nisan 2020

Hızla Değişen HTM Perakende Sektörünü Yönlendiren Yatay Rekabetin Etkileri

Av. Elif Açelya Balkı, LL.M. (Migros Tic. A.Ş. Rekabet Uyum Müdürü)

Rekabet Hukuku ve İktisadi Perspektifinden Kişisel Fiyatlandırma

Av. Cihan Doğan, LL.M. MSc (CD Hukuk Bürosu)

10. HAFTA / 16 Nisan 2020

Rekabet Hukukunda Fiyat Dışı Rekabet Unsuru Olarak Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması

Çiğdem Gizem Okkaoğlu – Rekabet Kurumu

Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Federal Alman Kartel Ofisi (Bundeskartellamt) Facebook Dosyası

Av. Mert Karamustafaoğlu, LL.M. (Erdem & Erdem Ortak Avukat Bürosu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri) ve Av. Ecem Süsoy Uygun, LL.M. MBL (Erdem &Erdem Ortak Avukat Bürosu Kıdemli Avukat)

11. HAFTA / 30 Nisan 2020

Denizcilik Sektöründe Güncel Rekabet Hukuku Gelişmeleri

Av. Şeyma İnal (İnal Hukuk Bürosu) ve Av. Baran Baş (İnal Hukuk Bürosu)

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Hukuku İhlallerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Arıcı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ve Araş. Gör. Buğra Kesici (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) N

12. HAFTA / 7 Mayıs 2020

Standarda Esas Patent’ler (SEP) ve Mahkeme Emri Yoluyla Dışlayıcı Uygulamalar

Neyzar Ünübol, LL.M (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu, Rekabet Hukuku Danışmanı)

Blokzincir Teknolojisi ve Olası Rekabet Hukuku Sorunları

Av. Gülçin Dere (Paksoy Hukuk Bürosu)