Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine rekabeti engellediği gerekçesiyle 521 bin 679 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) rekabeti engellediği gerekçesiyle 521 bin 679 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜRSAB’ın, hac ve umre seyahati düzenleyen acentelerin tur öncesi yaptırmak zorunda oldukları paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almalarını zorunlu kıldığı, hizmet bedeli adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet verdiği, Suudi Arabistan’daki taşıma/servis ve yemek hizmetinin kendisi tarafından belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koştuğu iddiaları çerçevesinde rekabetin korunmasına ilişkin kanuna aykırılık gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca, TÜRSAB’ın, hac ve umre seyahati düzenleyen acentelerin tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almalarını zorunlu kılarak rekabeti engellediği sonucuna ulaşıldı.

Bu nedenle TÜRSAB’a, 2017 yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden 521 bin 679 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.