Türkiye’yi zehirleyen, AKP hükümeti tarafından özel yasalarla korunan Amerikan Cargill’e karşı verilen hukuki mücadelede sevindirici haber geldi…

Cargill’in mısır işleme fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için Bursa Valiliği’nin verdiği “ÇED gereksizdir” kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Dava, Türkiye Barolar Birliği önceki dönem Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Ali Arabacı ve Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Erol Çiçek tarafından açılmıştı.

Mahkemenin verdiği kararı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun açıkladı. Altun, “Bu karar şimdiye kadar alınan ve uygulanmayan ve AİHM tarafından da haklılığı onaylanan mahkeme kararlarının doğruluğunu bir kez daha tescil etmiştir” ifadelerini kullandı.

Cargill’in 22 yıl önce Bursa-Orhangazi’de satın aldığı 213 dönümlük fabrika arazisi, 1. sınıf tarım arazisiydi. Cargill Biyoetanol Tesisi için ÇED Yönetmeliği gereğince hazırlanan proje tanıtım dosyası, İznik Gölü’ndeki balık türleri, bölgenin flora-faunası, zeytinlik ve diğer tarım arazileri, İznik Gölü sulak alanı ve çevresel faktörler açısından yetersiz bulundu.

Mahkeme kararının gerekçesinde yapılması planlanan tesisin bulunduğu alanın zeytinlik alanlarına ve tarım arazilerine yakınlığına dikkat çekildi.

Gelinen süreçte tesise ilişkin 2009 yılında verilen “ÇED gerekli değildir” kararı sonrasında muhtelif tarihlerde verilen birçok ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı kararlar da dikkate alındığında; projenin uygulanması ile birlikte önemli çevresel etkilerinin olacağı ifade edildi.

Kararda, projenin uygulandığı saha, coğrafya ve tesisin geldiği aşama bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen İznik Gölü’ne yakın olan projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındı.

Rabia Deniz/Odatv