Hazine ve Maliye Bakanlığı , Türk Telekom’da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ’ın Türk Telekom’a kredi veren bankalar tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine devredilmesini onayladı. OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı ortak girişim şirketine (SPV) geçecek.

Şirketten yapılan açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre OTAŞ’ın şirketimizde bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir SPV aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.” denildi.

OTAŞ’ın kreditör bankaları Türk Telekom’daki yüzde 55 hissenin devralınması kapsamında gerekli izinler için Türk Telekom’a bildirimde bulunmuştu.

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

İki yıla yakın süren ve aralarında yüzde 55 hissenin satışı için görüşmelerin de yapıldığı süreç sonunda ise sonunda ise Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon’a ait Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na (RK) Temmuz başında başvurmuştu.