6719 sayılı kanun Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak yürürlüğü girmiştir.

Kanun her ne kadar Başbakanlıkça uygulamaya girmiş ise de biz tüketiciler için kabul edilemez. Derdimiz bu yaşam şartları ve zorlukları için de elektrik faturalarının yüzde elli nin üstünde zamlanmasının önüne geçmek ve biz emekçilerin içme suyu/iski, ısıtma/doğalgaz/igdaş, eğitim ve sağlık alanlarına sıçrayıp iki yakamızı bir araya getirme şansının ortadan kalkmasını engellemek içindir. Biz bu ülke vatandaşları onuru ile geçimini sürdürmekte ve anayasamızın demokratik ve hukuk devleti ilkesi gereğinin uygulanmasını hak ve hürriyet taleplerimizin güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Biz yasama organıın evrensel hukuk ilkelerine göre davranmasını bekleyip, kullanmadığımız ve almadığımız hizmetin bedelini ödemek istemiyoruz.
Bu neden ile Yasanın Cumhurbaşkanlığınca onaylanıp Başbakanlığa uygulanması için gönderilmiş olması durumun Kişi Hak ve özgürlüklerinin teminatı olan Anayasaya Mahkemesi Başkanlığınca Tüketicilerin haklı talep ve itirazlarını ,demokratik ve hukuk devleti ilkelerine ve anayasaya aykırılık yönünden değerlendirmesini talep ederiz.

Change.org İmza Sayfası İçin Tıklayın