Gıdadan kredi kartına, konut satışından aldatıcı reklamlara kadar birçok alanda  caydırıcı idari para cezaları ile tüketici korunacak

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-8.htm