TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

BASINA VE KAMUOYUNA

BASIN AÇIKLAMASI

 

  • BANKALARIN OLUŞTURDUĞU KARTEL NEDENİYLE, TÜKETİCİLER, TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE HAKLARINI ARAYABİLECEKLER.
  • YARGITAY,  TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE, “TÜKETİCİLERİN DAVALARINA  BAKMAKLA GÖREVLİSİN”, DEDİ.
  • TÜKETİCİLER, REKABET KURULU KARARININ KESİNLEŞTİĞİ 16.12.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNCE HAKLARINI ARAYABİLECEKLER.
  • TÜKETİCİLER “BELİRSİZ ALACAK DAVASI” AÇARAK, HAKLARINI ARAYABİLECEKLER.

 

12 Bankanın 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında oluşturduğu KARTEL nedeniyle, mağdur edilen tüketiciler tüketici mahkemelerinde haklarını arayabilecekler.

Tüketicilerin başvurularını görevsizlik nedeniyle reddeden tüketici mahkemelerinin bu tutumuna Yargıtay  “dur” dedi.

12 bankanın oluşturduğu kartel nedeniyle mağdur edilen tüketicilerin dava başvurularını tüketici mahkemelerinin kabul etmekle görevli olduklarına Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 19.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Tüketiciler, Yargıtay’ın bu kararına göre, tüketici mahkemelerine “Belirsiz Alacak Davası” açarak haklarını arayabilecekler.

Tüketiciler, tüketici mahkemelerinde, Danıştay 13.Dairesi tarafından Rekabet Kurulu kararının onandığı ve kesinleşmiş olduğu 16.12.2015 tarihinden itibaren 10 yıllık bir zaman aşımı süresi içersinde dava açarak haklarını arayabileceklerdir.

Eğer, tüketicinin kredi çektiği banka zayıf durumda ise, tüketici, kartel oluşumu içinde yer alan diğer 11 bankaya 16.12.2015 tarihi başlangıç tarihi alınarak, 2 yıllık süre içersinde haksız fiilden dolayı dava açabilecekdir.

12 bankanın oluşturduğu kartel nedeniyle, benzeri mağduriyeti yaşayan vakıf, dernek, kamu kuruluşları asliye hukuk mahkemelerine, firmalar ve tarım kredisi kullanan çiftçiler ise  ticaret mahkemelerine “belirsiz alacak davası” açabileceklerdir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR

 Genel Başkan