TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ, BASIN AÇIKLAMASI: TARLADAN SOFRAYA KADAR OLAN HER AŞAMADA GIDA GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ.

BASINA VE KAMUOYUNA

BASIN AÇIKLAMASI

02.11.2016

  • GIDA GÜVENLİĞİMİZ ALLAHA EMANET!..
  • GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA SORUYORUZ: UKRAYNA’DAN TÜRKİYE’YE GERİ GÖNDERİLEN 29 TON MANDALİNAYA NE OLDU?
  • İTHAL GIDALARDA YETERLİ ÖNLEM ALINMIYORSA, DOĞRUDAN TÜRKİYE İÇ PAZARINDA SATILAN GIDALAR NE DURUMDADIR?
  • EVRENSEL BİLGİ HAKKIMIZ GEREĞİNCE, GIDA DENETİMLERİ SONUCU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTİYORUZ.
  • TARLADAN SOFRAYA KADAR OLAN HER AŞAMADA GIDA GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ.
  • GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINI GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA KONUSUNDA GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketici Koruma Servisi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’den Odessa Limanına gönderilen 29 ton mandalinada Akdeniz Sineği tespit edildiğinden dolayı, mandalinanın geri gönderilerek Türkiye’ye nota verildiği belirtilmiştir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na soruyoruz: Ukrayna’ya girişine izin verilmeyerek Türkiye’ye geri gönderilen 29 ton mandalinaya ne oldu?

Türkiye’den çeşitli ülkelere ithal edilen meyvelerin Türkiye’ye geri gönderildiğine sık sık tanık olmaktayız. Soruyoruz: Türkiye’den ithal edilen meyve ve gıda maddelerinde yeterli önlem alınmıyorsa, doğrudan Türkiye iç pazarına sürülen meyve ve gıda maddeleri ne durumdadır?

Görüyoruz ki, gıda güvenliğimiz Allaha’a emanet!..

Tüketiciler olarak, tarladan sofraya kadar olan her aşamada gıda güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bununla birlikte, tüketicilerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkı gereğince, gıda ile ilgili tüm denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı, tüketici haklarına uygun olarak, gıda güvenliğini sağlama ve tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda göreve davet ediyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                               Turhan ÇAKAR

                                                                                                                            Genel Başkan