Shell “Küresel LNG Görünümü Raporu”nu açıkladı

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebi 2016 yılında 265 milyon tona ulaştı ve bu miktar, yılda yaklaşık 500 milyon haneye enerji sağlamak için yeterli. Küresel LNG ticareti önceki yıla göre 17 milyon ton artış gösterdi. Küresel LNG üretimindeki hızlı büyümenin, 2016’daki talep artışını aşacağı düşünülüyordu. Ancak, Shell’in ilk kez yayınladığı Küresel LNG Görünümü Raporu’na göre, Asya ve Orta Doğu’da beklentilerin üzerinde artan talep, Avustralya’daki üretim artışını dengeledi. Böylece 2016 yılında, arz-talep açısından dengeli bir LNG piyasası oluştu.
Shell Entegre Gaz ve Yeni Enerjiler Direktörü Maarten Wetselaar, konuya ilişkin açıklamasında, “Küresel LNG ticareti 2016 yılında, artan küresel doğalgaz talebini karşılamakta yetersiz kalan ulusal ve bölgesel doğal gaz üretimi nedeniyle oluşan açığa cevap vererek esnekliğini defalarca gösterdi. LNG Görünüm Raporu’na göre, küresel LNG talebi, 2015 – 2030 döneminde, küresel doğalgaz talebinden iki kat daha hızlı bir oranda, yani her yıl %4-5 seviyesinde artacak” dedi.

shell2

Talep artışını hızlandırmaya devam edecek olan Çin ve Hindistan, 2016’da LNG ithalatını toplamda 11,9 milyon ton artırarak yılın en hızlı büyüyen pazarları oldu. Pazardaki bu büyüme, 2016’da Çin’in LNG ithalatını 27 milyon tona, Hindistan’ın LNG ithalatını ise 20 milyon tona yükseltti. 2015 yılından bu yana Kolombiya, Mısır, Jameika, Ürdün, Pakistan ve Polonya olmak üzere altı yeni ithalatçı ülkenin pazara girmesiyle birlikte, toplam küresel LNG talebi artış gösteriyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başında, küresel LNG pazarında 10 ithalatçı ülke bulunuyordu. Bugün ise LNG ithal eden ülke sayısı 35’e yükselmiş durumda. Mısır, Ürdün ve Pakistan 2016’da dünyanın en hızlı büyüyen LNG ithalatçıları arasında yer aldılar. Yerel doğalgaz üretimlerinin iç talebi karşılamakta yetersiz kalmasından dolayı bu üç ülke, 2016 yılında toplam 13,9 milyon ton LNG ithal etti.

shell3

2016’da küresel LNG ihracatının büyük bölümünü Avustralya gerçekleştirdi. Avustralya ihracatını önceki yıla göre 15 milyon ton artırarak 44,3 milyon tona yükseltti. 2016 ayrıca, Louisiana’daki Sabine Pass Terminali’nden 2,9 milyon ton LNG ihracatı yapan ABD için de oldukça önemli bir yıldı.

Önümüzdeki dönemde LNG fiyatlarının petrol fiyatları, LNG arz-talep dinamikleri ve yeni LNG tesislerinin yatırım maliyetleri gibi birçok etkene bağlı olarak belirlenmeye devam etmesi bekleniyor. Öte yandan gelişen küresel LNG ticareti, yerel doğal gaz pazarlarında tedarik sıkıntısı yaşandığında, talebi karşılamaya yardım edebilecek seviyeye ulaştı.
Küresel LNG ticareti esnekliği yüksek olan kısa vadeli ve düşük hacimli sözleşmeler dâhil alıcıların ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümlerle birlikte değişiyor. Öyle ki yükselen LNG pazarlarının bazıları, geleneksel pazarlarla rekabet edebilecek ölçüde kredi koşullarıyla LNG tedarik edebiliyorlar.

shell4

LNG endüstrisi, ortaya çıkan talebi karşılamak için esneklik kazanırken, LNG üretimini artırmaya yönelik yeni yatırımlar ise azalıyor. Shell, 2020’den itibaren, büyük bölümünün Asya’dan kaynaklanması beklenen talep artışını karşılamak için endüstrinin, yeni yatırıma ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.
Çin 2015’de ülkenin enerji ihtiyacının %5’ini doğal gazdan karşılamaktaydı ve 2030’a kadar bu oranı %15’e çıkarmak üzere ulusal bir hedefi belirledi. Bu arada, Güneydoğu Asya’nın 2035’e kadar net LNG ithalatçısı olması öngörülüyor. Bu, şu anda dünyanın en büyük LNG ithalatçıları arasında yer alan Malezya ve Endonezya’nın da dâhil olduğu bölge için çok önemli bir değişim anlamına geliyor.
ViraHaber.com