Buna göre artık kurum uzmanları, yerinde incelemede elektronik ortamdaki bilgi, belge ve bilişim sisteminde tutulan verilerin kopyasını alabilecek. Genel kurulda kabul edilen yasada öne çıkan düzenlemeler, özetle şöyle:

Rekabet Kurulu, ihbar, şikâyet ya da Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine veya resen, Rekabetin Korunması Hakkında Yasa’nın “rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar”, “hâkim durumun kötüye kullanılması”, “birleşme veya devralma” maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, davranışsal ve yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek.