Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar yoluyla nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellemek suretiyle fiili münhasırlık oluşturarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

18.03.2021 tarihinde Rekabet Kurumunca dosyanın müzakeresi sonucunda Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.’nin endüstriyel dondurma pazarında, anında tüketilen dondurma pazarında ve evde tüketilen dondurma pazarında hâkim durumda olduğuna, uyguladığı indirimler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği ve Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.’nin Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile akdettiği sözleşmede Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye Rekabet Kurulu’nun 15.05.2008 tarih ve 08-33/421-147 sayılı kararında yasaklanan rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiğine ve 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildiği belirtildi.

Unilever’e toplamda 480.2 milyon TL ceza verildi.

 

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/nihai-karar-aciklamalari-tefhim-duyurulari/unilever-nihai-karar-internet-duyurusu-20210322154854119-pdf