Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara ilişkin, 27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise söz konusu soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle burada yaptığı açılış konuşmasında, bazı özel hastanelere yönelik başlatılan soruşturmanın, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.

Küle’nin ardından söz alan soruşturma heyeti, soruşturmanın özel sağlık kuruluşları ve teşebbüs birliklerinden oluşan, aralarında Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş., Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. gibi şirketlerin bulunduğu 27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldığını kaydetti.

Ceza yağdı

Soruşturma heyeti yaptığı inceleme ve tespitler sonucunda, Samsun’da dört, Bursa’da ise iki özel sağlık kuruluşu ve teşebbüs birliğinin aralarında fiyat tespit ederek rekabete aykırı hareket ettiklerinden dolayı, idare para cezası uygulanmasına kanaat getirdi.

Soruşturma heyeti, Samsun’da iki, Bursa’da ise 13 özel sağlık kuruluşu ve teşebbüs birliğinin ve Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi İktisadi İşletmesi Bursa Şubesi’nin iş gücü piyasalarındaki rekabeti sınırlayarak rekabete aykırı hareket ettiklerini ve idari para cezası uygulanmasına kanaat getirdi.

Soruşturma heyeti ayrıca, idari para cezasının uygulanmasında ana merkez konumunda bulunan Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi İktisadi İşletmesi, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.’nin sorumlu tutulması gerektiğinin yanı sıra MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş. bakımından Samsun ve Bursa’daki eylemlerin tek bir ihlal olarak ele alınması gerektiği sonucuna vardı.

Soruşturma heyeti, Bursa’da, aralarında aynı teşebbüslerin bulunduğu 7 özel sağlık kuruluşu ve teşebbüsünün ve Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneği’nin rekabete hassas bilgi değişimi ile rekabete aykırı hareket ettiğini ve muafiyet verilmeksizin idari para cezası uygulanması gerektiğine kanaat getirdi.

Ayrıca, dosya kapsamında, aralarında Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Bursa Şubesi’nin de bulunduğu toplam 7 özel sağlık kuruluşu ve teşebbüsü ile Özel Hastaneler Platformu Derneği’nin rekabete aykırı hareket etmediklerine ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaatine ulaştı.