Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Kurum, Namet’e milyonluk para cezası kesti.

Açıklamaya göre, Namet’in alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, karar verildi.

Şirketin, 2022 gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 97.315.538,65 TL idari para cezası uygulanması fakat uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı.

72.986.653,99 TL ceza

Bu kapsamda 72.986.653,99 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

İşte Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamanın tam metni:

“Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Rekabet Kurulunun 18.05.2023 tarih ve 23-23/437-M sayılı kararı uyarınca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

Kurulun 07.09.2023 tarihli ve 23-41/787-MUA sayılı ara kararına istinaden Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gönderilen nihai uzlaşma metni 20.09.2023 tarih ve 42696 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup

1. Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 97.315.538,65-TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 72.986.653,99-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

5. Böylece Rekabet Kurulu’nun 18.05.2023 tarihli ve 23-23/437-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yarg yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

FARUK ÇELİK, ET LOBİSİ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, görevden alınmasından 9 ay sonra TRT’de ekranlara gelen Payitaht dizisinde oynayan Namet’in sahibi Faruk Kayar’ı “et lobisi” olarak nitelendirdi. Çelik, bu konuda “kırgın” olduğunu söylemişti.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Çelik, bu konuda kırgın olduğunu söyleyip, şunları anlattı:

“Açın Payitaht dizini izleyin. Kırgınım… TRT’de yayınlandı biliyorsunuz. Orada göreceksiniz. Et lobisinden birisi o dizide oynadı. Şunu söylüyorum: Her alanda lobi var! İlaç sektöründe de aynı! İthalata dayalı anlayışı savunan bir yapı var. Bizim yapmamız gereken bunu kırmak, üretimi teşvik etmekti. Yapmaya çalıştık ama ömrümüz yettiği kadar. Anlatacak çok şey var. İthat lobilerinin işi bu. ‘Hazır var. Ne gerek var. Daha uygun getiririz’ diyorlar ama uzun vadede daha pahalıya patlıyor.”

NE OLMUŞTU?

24 Kasım 2015’te Gıda Tarım Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Faruk Çelik, 19 Temmuz 2017’de görevden alınmıştı. Çelik’in görevden alınmasından tam 9 ay sonra, 28 Nisan 2018’de TRT’de yayınlanan Payitaht dizisinin 48. bölümünde şöyle bir bölüm ekranlara geldi:

“Osmanlı’da et fiyatları konu alınıyordu. II. Abdulhamid, huzuruna “Kasap Loncası Başkanı/Bakanı” ve eti ucuza satan “Cömert Çiftlik Sahibi Etçi Faruk”u çağırıyordu.

Pahalı etin nedeninin sorduğunda aldığı “hayvan varlığını artırmak” yanıtından memnun olmayan Abdulhamid, “kasap loncası bakanı”nın istifasını isterken, çiftlik sahibi Faruk’u onun koltuğuna oturtmaya karar veriyordu. Abdulhamid, söz konusu sahnede ailesiyle görünen lonca başkanına da “Loncanın başına siz geçeceksiniz lakin evvela ‘nam’ınızı duyurmanız gerek” ifadelerini kullanıyordu.

Sahneyi ilginç kılansa “lonca başkanı/bakanı”nın kellesini alan çiftlik sahibini oynayan oyuncunun, Namet’in sahibi Faruk Kayar olmasıydı.”

Dizide kızı ve oğluyla oynadı

Et satışına bakan lonca başkanına “et fiyatlarının yüksek olmasından” dolayı rahatsızlığını aktaran 2. Abdulhamid, “başka türlü olmuyor hayvan varlığını artırmamız gerekiyor” yanıtını alır.

Aldığı yanıtla birlikte görev süresi henüz dolmadığı halde “kasap loncası bakanı”nın istifasını isteyen 2. Abdulhamid; çiftlik sahibine ise yanındakilerin kim olduğunu sorar.

Et çiftlik sahibi, adının “Faruk”, oğlunun “Burak”, veteriner kızının “Fatma” olduğunu söyler.

Dizide cömert çiftlik sahibini Namet’in patronu Faruk Kayar oynarken dizideki oğlu Burak ve kızı Fatma rollerini de gerçek hayattaki kızı ve oğlu oynadı.