Rekabet Kurulu’nca, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verildi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Meta’nın Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığı duyurdu.

Kararda, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilerek hakim durumun kötüye kullanıldığı belirtildi.

2021 yılında başlatılan soruşturmada; Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına, Meta ekonomik bütünlüğü hakkında 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası uygulanmasına ve Meta’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.

Günlük 4 milyon 796 bin 152 TL idari para cezası

Bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre 9 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. Meta tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bu nedenle Meta’ya tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, Meta hakkında günlük 4 milyon 796 bin 152 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.

Onay ekranı ise; kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmemeli, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içermeli ve onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkânı sağlaması gerektiği bildirildi.

Kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme içermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli görülmedi.