Rekabet Kurulu, Google’a hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Kurul’ıun internet sitesinde yayımlanan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.