Toplantıda, şirketin yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun ihlal edip etmediği incelendi.

Soruşturma heyeti, yapılan incelemeler sonucunda Arçelik Pazarlama’ya idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine vardı.

Şirket temsilcileri ise kanuna aykırı bir faaliyetlerinin olmadığını savundu. Kurul, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Rekabet Kurulunca, Arçelik Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Kurum Başkanı Birol Küle, söz konusu şirket hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, şirket tarafından yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle ilgili kanunun ihlal edildiği, bu çerçevede Arçelik Pazarlama hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını söyledi.

Eylemin ilgili kanun ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirten temsilci, şunları kaydetti:

“Bahse konu eylemlerin Ceza Yönetmeliği’nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ‘diğer ihlal’ teşkil ettiği, Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, temel para cezası oranının Arçelik’in gayri safi gelirinin yüzde 0,5’i ile yüzde 3’ü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin bir yıldan kısa olması nedeniyle Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca artırım yapılmasına yer olmadığı, Ceza Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

Daha sonra söz alan şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini Kurula sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.