Yeni düzenlemeyle görüşme ve ihale aşamasında da şirket birleşmelerine müdahale edilebilecek.

Hükümet, piyasalardaki rekabet kurallarını yeniden belirleyen, pazarda rekabetçiliği bozan eylemlerin soruşturulmasını sağlayan ve böylece daha iyi bir denetim getiren bir çalışma başlattı.

Yeni düzenlemeyle görüşme ve ihale aşamasında da şirket birleşmelerine müdahale mümkün olacak. AK Parti, AB normlarına uyum sağlamak amacıyla Rekabet Kurulu Yasası’nda değişiklik hazırlığı başlattı. Birleşmelerde şirketleri rahatlatacak yasa teklifinin taslak metninde öne çıkan düzenlemeler şunlar oldu:

YENİ REKABET KAVRAMI

Rekabet koşullarının bozulup bozulmadığı piyasada hakim durumu kötüye kullanma şartının yanı sıra pazarda rekabetçiliği bozan eylemler de soruşturulabilecek. Bu amaçla yeni bir kriter olarak “etkin rekabet” şartlarının bozulması yasaya açık hüküm olarak yansıtılacak. Etkin rekabetin bozulup bozulmadığını ölçen belli parametre ve testler olacak. Piyasa dengelerini bozma esasları buna göre belirlerek müdahale edilecek.

BAŞTAN MÜDAHALE: Piyasadaki rekabet dengesini bozma olasılığı olan görüşme ve ihalelere sonuçlanmadan müdahale edilebilecek. Mevcut düzenlemede birleşme gerçekleştikten sonra itiraz ve soruşturma açılıyordu.

DİJİTAL İNCELEME: Rekabet açısından ilgili kurumların sadece defterleri değil, tüm dijital verileri de incelemeye alınacak.

UZLAŞMAYA GİDEBİLECEK: Rekabetin ihlali halinde verilecek cezalarda ilgili kamu kurumları ile şirketler uzlaşmaya gidebilecek. Böylece uzlaşma sağlanması halinde daha düşük para ödenecek.

DÜZELTİRSE CEZA YOK: Şirket birleşmelerinde rekabet kurallarının ihlal edilmesi, şirketin piyasada hakim hale gelmesi nedeniyle yapılan soruşturmalarda kolaylık sağlanıyor. Şirket, eğer yasaya aykırı durumu, ihlali ortadan kaldıracağını taahhüt eder ve bunu yerine getirirse ceza almayacak.

YENİ BİRİMLER: Rekabet Kurumu AB’ye uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılacak. Bazı yeni birimler kurulacak ve yeni personel istihdam edilecek.

İLAVE SÜRELER VERİLECEK: Rekabet Kurumu şirketlere yönelik inceleme, para cezası ve savunma sürelerini yeniden revize edecek. İlave süreler verilecek.

Zübeyde Yalçın/Sabah