Otomobil alım-satım sözleşmesinin imzalandığı yer mahkemesi yetkilidir.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2003/130 K. 2003/4708 T. 17.4.2003

ÖZET : Akid Bursa’da yapılmıştır. HUMK’UN maddeleri uyarınca Bursa mahkemeleri yetkilidir. Mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

DAVA ve   KARAR : Davacı, davalılardan satın aldığı aracın arızalı çıktığını, hakem heyetinin değiştirilmesi gerektiğine karar verdiğini ileri sürerek aracın yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın yetki yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalılardan Opel Türkiye Ltd.Şti.nin ürettiği aracı, diğer davalı acenta Yüce Hünkar Ltd.Şti.den satın aldığını, arızalı çıkması üzerine değiştirme talebi ile bu davayı açmıştır. Davacının dava dilekçesinde davalı olarak gösterdiği Yüce Hünkar Ltd.Şti. Bursa’da faaliyet göstermektedir. Akid Bursa’da yapılmıştır. HUMK.nun 10. ve 9/2. maddeleri uyarınca Bursa mahkemeleri yetkilidir. Mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.