OSB’leri maliyet ve bürokrasi karmaşasından kurtaracak adımlar atıldı. Yeni sistemde OSB’lerin enerji dağıtımında eli güçlenirken, KOBİ’lerin maliyetleri de azaldı

Türkiye genelinde 300’den fazla OSB’yi fatura ve bürokrasi karmaşasından kurtaracak olan düzenlemeler bir biri ardına hayata geçti.

Yüzbinlerce KOBİ’yi yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler sayesinde hem çarklar daha hızlı dönecek hem de maliyet avantajı gelecek. Bu kapsama ilk önemli adım önceki gün EPDK’dan geldi. Serbest tüketici kullanımlarını yeniden düzenleyen kurum, buradaki uygulama karışıklığına son verdi.

Yeni sistemde OSB’ler, firmalara iletim ve OSB dağıtım bedelini direkt fatura edebilecek. Ağır bürokrasiye neden olan OSB ile tedarikçi arasında fatura işlemleri de kalkıyor. Taraflar sadece kullanım sözleşmesi imzalamayacak.

Böylece kullanımlara ilişkin süreçler netleşirken, OSB’ler KOBİ’lere daha düşük bedellerle enerji hizmeti verebilecek. Yeni düzenlemelere göre, OSB’lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. Borçlu da olsa üretime devam eden KOBİ’lerin enerji ihtiyacında kesinti yapılamayacak. Ancak şirketlerin hakkında mahkemelerce verilen iflas erteleme kararları borçlarının tahsilini durduramayacak.

BAĞIŞ KABUSU DA BİTİYOR

OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların en fazla şikâyet ettiği konulardan biri olan bağış ve aidat konuları da netliğe kavuştu. OSB’ler vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili katılımcılardan bağış alamayacak.

KREDİ BULMAK VE ŞİRKET KURMAK KOLAYLAŞTI

OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecek. OSB’ler, bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı elektrik üretim tesisleri kurma hakkına sahip olacak.

Metin Can/Sabah