Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis ve Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun ilk toplantısı için Brüksel’de bir araya gelmiştir. AB ve AB’ye aday bir ülke ve AB’nin önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye’nin ikili ticaret akışı yıllar içinde sürekli artarak 2023’te 206 milyar avroya ulaşmıştır.

AB’nin AB ve Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerine dair AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne sunduğu Ortak Bildiri (29 Kasım 2023) ve AB Zirvesi’nin Türkiye’ye ilişkin kararları çerçevesinde, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, sürmekte olan ikili ticari sorunların ele alınmasına yönelik çalışmalara siyasi bir yön vermiş ve Gümrük Birliği’nin işleyişini güçlendirecek çeşitli iş birliği alanlarının görüşülmesine imkân tanımıştır.

Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı öncesinde düzenlenen AB-Türkiye İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, Türkiye ve AB’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri Gümrük Birliği’nin uygulanmasında gelinen son noktayı ve Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik perspektifleri ele almıştır.

Ticari engeller konusunda, AB tarafından gündeme getirilen önemli sayıda ticari engelin Türkiye tarafından çözüme kavuşturulmasının ardından, Ticaret Genel Müdürü Sabine Weyand ve Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun eş başkanlığını yürüttüğü özel ikili ticaret çalışma grubundaki çalışmalar doğrultusunda, iki taraf ilave öncelikli engellerin çözüme kavuşturulmasının yollarını ele almıştır.

Taraflar ayrıca başta Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) olmak üzere yeşil geçiş, dijital ticaret ve ticaret savunması gibi Gümrük Birliği’ni ilgilendiren kilit iş birliği alanlarını da görüşme fırsatı bulmuştur. Bu bağlamda, Türkiye ve AB özellikle iş hareketliliği ve AB Üye Devletleri tarafından Türk nakliyecilerine uygulanan kara yolu taşımacılığı kotalarını ele almıştır.

AB ve Türkiye ayrıca Gümrük Birliği yoluyla AB yaptırımlarının delinmesinin önlenmesine yönelik iş birliği konusunda da görüş alışverişinde bulunmuştur.

Taraflar, karşılıklı olarak belirlenen konular üzerinde katılım yoluyla çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kalmıştır.

Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı, Gümrük Birliği ve modernizasyonuna ilişkin mevcut engellerin ele alınmasında önemli bir dönüm noktasıdır.