“Onbir Milyon Tüketiciye Büyük Müjde…”

İstanbul, 22.09.2016

Kredi kartları ile ilgili taksit ve yapılandırmaya ilişkin gelişmeleri değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “asgari ödeme girdabındaki onbir milyon tüketici için yaşam yeniden başlıyor” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre;

-Halen taksit olanağı olan satış kalemlerinde, taksit sayısı dokuz aydan, oniki aya çıkarılmış,

-Bilgisayar satışlarında taksit sayısı dokuz aydan, altı aya düşmüş,

-Tüketici kredilerinde vade sınırı otuzaltı aydan, kırksekiz aya çıkarılmış,

-Taşınmaz kredilerinde, kredi miktarı sınırı taşınmazın değerinin yüzde seksenine çıkarılmış,

-Kredi kart borçlarının bir kereye özgü olarak yetmişiki ay taksitle yeniden yapılandırılması olanağı getirilmiştir.

Tüketici Birliği Federasyonu, 2014/Şubat’ında uyarmıştı

Bilindiği üzere 2014/Şubat tarihinden bu yana kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksit sayısı, tüketici, otomobil ve taşınmaz kredilerinde de, kredi miktarı sınırı getirilmişti.

Tüketici Birliği Federasyonu, bu düzenlemenin yapıldığı süreçte, kredi kartına taksit sınırı getirilmek istenmesinin uzun vadede doğru, ancak henüz erken olduğu, sınırlamanın tedrici olarak yapılması gerekliliği, bu düzenleme nedeniyle ekonomide durgunluk riskinin olacağı yönünde görüşlerini hükümet ve kamuoyu ile paylaşmıştı.

Nitekim uygulamanın sürdüğü birbuçuk yılın sonunda tüketici harcamalarındaki olumsuz etkilenmenin yol açtığı ekonomideki genel durgunluk nedeniyle bu uygulamada esneklik kararı alınmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu, kredi kartına ilişkin taksit sınırlaması uygulamasında getirilen esnekliği olumlu karşılamakta;

-Kısa vadede tüketicilerin gereksinimlerini karşılamaları için rahatlık sağlayacağını, bu durumun reel sektör için satışların artması anlamına geleceği, ekonomide canlanma ve büyümeye yol açacağı,

 

-Ancak orta ve uzun vadede ülke ekonomisinin kronik sorunlarından biri olan cari açığın azaltılmasına yönelik mücadelenin sekteye uğrayacağı, toplumda oldukça düşük olan tasarruf eğiliminin olumsuz etkileneceği, hane halkı borçluluğunun artacağı görüşünde olup

 

Alınan kararları mevcut koşullar çerçevesinde desteklemekte, ancak ilerisi için taksit sayısında sınırlama ve sıfır noktasına inmesi yönünde makro tedbirlerin alınması uyarısında bulunmaktadır.

 

Bilgisayar satışında taksit sayısının düşürülmesi doğru değildir.

Bilgisayar satışlarında dokuz ay olan taksit sayısının altı aya düşürülmesi doğru bir karar değildir. Bilgi toplumu olabilme yönündeki genel beklenti, bilgisayar teknolojisindeki güncellemelerin sıklığı dikkate alındığında, bilgisayar satışlarına ilişkin taksit sayısının azaltılması değil, arttırılması gerekmektedir.

Öte yandan cep telefonu satışlarında uygulanan taksit yasağı; Türkiye tüketicisinin cep telefonu modelini değiştirme sıklığının tüm dünyaya göre çok kısa olması, ülkemizde neredeyse cep telefon cihazı mezarlığı oluşmuş bulunması nedeniyle doğru bir uygulamadır. Tüketici Birliği Federasyonu yasağın devam ettirilmesini desteklemekte, ancak taksit yasağı nedeniyle GSM operatörleri tarafından yapılan kampanyalar ile taksit yasağının delindiği, bu kampanyaların denetimlerinin daha katı olması gerekliliği yönünde uyarıda bulunmaktadır.

 

Tüketici için büyük müjde

Halen yirmimilyon tüketicinin cebinde, ellidokuz milyon kredi kartı bulunmaktadır. 2016/Temmuz itibariyle kredi kart borcunu ödemeyen kişi sayısı iki milyondur. Tüketici Birliği Federasyonu’nun tespitlerine göre, kredi kart borcunu asgari tutarları ödeyerek öteleyen tüketici sayısı onbir milyon civarındadır.

  

Halen kredi kartında akdi faiz aylık yüzde 2,02, gecikme faizi aylık 2,52 olarak uygulanmaktadır. Akdi faiz oranı dikkate alınarak, kredi kartından sadece 1.000,00 TL. harcama yapıp başka hiçbir harcama yapmaksızın, sadece asgari tutarı ödeyerek borcun kapatılma süresi, elliüç aydır.

 

Tüketici Birliği Federasyonu, bu insafsız matematik nedeniyle uzun süredir kredi kart borçlarının yapılandırılması gerekliliği, daha önce iki kez TBMM tarafından çıkarılan yapılandırma yasalarında olduğu gibi yapılandırma olanağının sadece borcunu hiç ödemeyenleri değil asgari tutarı ödeyerek günü kurtaran tüketicilere yönelik olması gerektiğini ifade etmişti.

Başbakanın bu konudaki açıklamaları Tüketici Birliği Federasyonu’nun bu konudaki uyarı, endişe ve beklentilerini tam olarak karşılamakta, günü kurtaran onbir milyon tüketici için yeniden yaşam müjdesi anlamına gelmektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu yıllardır dikkat çektiği bu sorunun çözümü için önerdiği çözümü üreten Başbakan Sayın Binali Yıldırım başkanlığındaki siyasi iktidarı kutlamaktadır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan

0 532 324 05 15