Ticari kredilerde büyük şikayete neden olan limit tahsis ücretlerine sınırlama getirildi. Bankaların ticari kredilerden aldığı fahiş komisyonun bir çoğu kaldırıldı.

Banka Kredili müşterilerin sık sık şikayetlerine konu olan Ticari Kredilerde Bankalarca alınabilecek ücret ve komisyonlar TCMB tarafından tekrar düzenlendi.

01 Mart 2020’de yürülüğe girecek yeni uygulama hükümleri şu şekilde :

Kredi tahsis ve kredi kullandırım

-Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır.
-Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen kredi limitinin on binde yirmi beşini,
-Kredi kullandırım ücretleri ise kullandırılan kredinin yüzde birini geçemez.
-Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden peşin ya da dönemsel olarak alınabilir.
-Kullandırım ücretinin peşin alınması durumunda ayrıca dönemsel kullandırım ücreti alınamaz.
-Rotatif krediler için kullandırım ücreti yalnızca dönemsel olarak alınabilir ve ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin on binde yirmi beşini geçemez.
-Dönemsel alınan kullandırım ücretinin üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda azami oran, on binde yirmi beş oranının ilgili dönemin üç aylık döneme oranlanmasıyla hesaplanır.

Tahsis edilen toplam kredi limiti değişmediği veya limit güncelleme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe aynı takvim yılı içinde birden fazla kredi tahsis ücreti alınamaz. Limitin güncellenerek artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir.

Bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis azami ücret sınırı, limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır