Bilgi Teknolojileri Kurumu, Türk Telekom’a usulsüzlük nedeniyle ceza uyguladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom’a yönelik bir inceleme sonuçlarını açıkladı.

BTK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“14/05/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/237 sayılı Kurul Kararı ile 27/08/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/402

Kurul Kararları kapsamında Türk Telekomünikasyon AŞ’ye (Türk Telekom) getirilen yükümlülüklere yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme ve tespitlere ilişkin olarak

1- 14/05/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/237 sayılı ile 27/08/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/402 Kurul

Kararlarının ilgili hükümlerine aykırı olarak Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi’nin 4

No’lu ekinin 3.8’inci maddesi çerçevesinde İşletmeci değişikliği için yapılacak sistemsel geliştirmelerin, nihai süre olan 12/12/2015 tarihi yerine gecikmeli olarak 07/02/2016 tarihinde ilk defa uygulamaya alınması, akabinde 10/02/2016 tarihinde pasife konuma alınarak nihai olarak 02/04/2016 tarihinde uygulamaya alınması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar

Yönetmeliğinin “Erişim ve arabağlantıya ilişkin ihlaller” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendinin (9) numaralı alt bendinde yer alan “Referans erişim tekliflerine ve şeffaflığa ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi halinde İşletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesi çerçevesinde Türk Telekom hakkında 2015 yılı net satışlarının (7.551.953.946,39 TL) % 0,001 (yüz binde biri) oranında idari yaptırım uygulanması,

2- Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “İşletmeci Değişikliği” başlıklı 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Değişiklik süreci  abonenin talebi üzerine abonesi olmak istediği internet servis sağlayıcı tarafından yürütülebilir. Abonenin talebi, imzalı talep formu ya da abonelik sözleşmesinde vereceği onay şeklinde olabilir” hükmüne aykırı olarak 12/12/2015 tarihi öncesinde geçiş başvurusu tamamlanan birçok abonenin kendi irade beyanları dışında geçiş taleplerinin iptal edilmesi nedeniyle

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin “Tüketici haklarına ilişkin ihlaller” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Tüketici haklarına ilişkin ilgili mevzuatta düzenlenen kapsamda İşletmeci değişikliğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İşletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesi çerçevesinde Türk Telekom hakkında 2015 yılı net satışlarının (7.551.953.946,39 TL) %

0,001 (yüz binde biri) oranında idari yaptırım uygulanması hususlarına karar verilmiştir.”