Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Rekabet Kongresi, “İkinci Yüzyılın Sektörleri” ana temasıyla gerçekleşti. Kongrenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, verimliliğin yolunun yüksek katma değerli üretimden geçtiğini, bu alanda fark yaratmak için de iyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşülmemesi ve KOBİ’lerin teknoloji destekli iş yaratma kaslarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yarının ekonomisinde rekabet edebilmek için sahip olunması gereken teknoloji ve temiz üretime bugünden çok ciddi yatırımlar yapılmasının önemine vurgu yaptı. SEDEFED Başkanı Emine Erdem ise “Yeni bir yüzyılı rekabet ekseninde şekillendirmek için dijital ve yeşil rekabetin kurallarını hızla öğrenmeliyiz” dedi.

28 Kasım 2023 / İstanbul – Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından iş dünyasının rekabet gücüyle ilgili en güncel gündem maddelerinin tartışılması amacıyla düzenlenen Rekabet Kongresi yapıldı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen kongrenin ana teması “İkinci Yüzyılın Sektörleri” olurken, gelişen teknolojiler ve jeopolitik konjonktür doğrultusunda önümüzdeki yüzyılın en rağbet görecek sektörleri, ulusal ve uluslararası uzmanlar, iş insanları, sivil toplum ve kamu temsilcileri tarafından ele alındı.

Süleyman Sönmez: “İyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemeliyiz”

Türkiye’nin ortak bir hayalde birleşerek, dönüşümleri aklın ve bilimin ışığında yakalamasının ülke, bölge ve dünya için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ülkemizin, teknoloji ve verimlilik temelli ikinci yüzyılın gerektirdiği yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek iyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemesi gerekiyor. Küresel rekabetçilikte gerek sektörel gerekse de iş gücü kapasitemiz açısından istediğimiz sıçramayı yapabilmemiz için ikiz dönüşüm kaldıracını daha etkili kullanmalıyız.” dedi. Verimlilik yaratmanın yolunun yüksek katma değerli üretimden geçtiğini, bu alanda fark yaratacak katalizörün ise KOBİ’ler olduğunu belirten Sönmez şöyle devam etti; “İstihdamın büyük bir bölümünü üstlenmelerine rağmen iş gücü verimliliğinde potansiyelin altında kalan KOBİ’lerimizin nitelikli ve teknoloji destekli yüksek katma değerli iş yaratma kaslarını güçlendirmeliyiz.”

“Yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkemizin DNA’sına işlenmeli”

Önümüzdeki üç yılda Türkiye’nin ihracat pazarlarının emisyon sistemlerini uygulamaya alacağına vurgu yapan Sönmez, “Özellikle ‘sıfır karbon ekonomisi’ ve ‘hidrojen ekonomisi’, ikinci yüzyılda rekabetçiliğin belirleyici unsurları olacak. Dolayısıyla yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkemizin DNA’sına işlenmeli. Dijital Dönüşüme dijital ayak izimizi büyüterek, Yeşil Dönüşüme karbon ayak izimizi azaltarak, Toplumsal Dönüşüme de fırsat eşitliği temelinde kadınların ve gençlerin ayak izlerinin güçlenmesiyle ulaşabiliriz” açıklamasında bulundu.

Orhan Turan: “Yarının ekonomisinde rekabet için bugünden ciddi yatırım yapmalıyız”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Rekabet gücümüzün belirleyicisi olan üç dinamik, yani teknolojik dönüşüm, yeşil dönüşüm ve jeostratejik dönüşüm birbirlerinden bağımsız hareket eden alanlar değil. Birinde yapacağımız tercih, diğerlerindeki fırsatları ve tehditleri de etkileyecek. Bu nedenle dikkatli olmak, uzun dönem yönelimlerini doğru okumaya çalışmak ama bunu yaparken aynı zamanda bugünün gelişmelerini de ihmal etmemek zorundayız. Bugünü yarınki rekabet gücüne bağlayacak olan birincil konu, bugünden yapmamız gereken yatırımlar. Yarının ekonomisinde rekabet edebilmek için sahip olmamız gereken teknoloji ve temiz üretim, bugünden bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapmamızı gerektiriyor” diye konuştu.

Emine Erdem: “Dijital ve yeşil rekabetin kurallarını öğrenmeliyiz”

Sektörleri kendi sürdürülebilirlikleri için farklı önceliklere sahip olabildiğine değinen SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise “Ancak zor ve önemli olan, tüm sektörleri makro seviyede etkileyen değişimlere ortak bir kararlılıkla uyum sağlayıp, geleceği birlikte şekillendirmektir. İklim krizi, jeopolitik riskler, salgın hastalıklar ve insani krizler gibi etkilerinden sakınmamızın mümkün olmadığı zorluklardan çıkış yolumuz da ikiz dönüşüm üzerinden ilerliyor. Yeni bir yüzyılı rekabet ekseninde şekillendirmek için dijital rekabeti ve yeşil rekabeti konuşmalı, her iki rekabetin de kurallarını hızlı öğrenmeliyiz” şeklinde konuştu. Erdem şöyle devam etti; “Hem çok çalışıyor hem de çok üretiyoruz ancak ürettiğimiz ürünlerin katma değeri düşük seviyede kalıyor. Üretim süreçlerinde verimsizlikle ihracatta ise ithal girdimizin yüksekliği ile yüzleşiyoruz. Bu durumu tersine çevirmek için yüksek teknoloji endüstrilerine ve yeşil dönüşüme öncelik veren stratejik bir sanayi politikasına ihtiyaç duyuyoruz. Bir diğer deyişle çaremiz tüm yönleriyle ikiz dönüşümde, ikiz rekabette.”

Özel konuşmacılar farklı açılardan geleceğe odaklandı

15. Rekabet Kongresi’nin özel konuşmacıları M-GEN Dijital Ajans Kurucusu Ufuk Tarhan “Rekabetin Geleceği”; Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç “Yapay Zeka Endüstrileri Nasıl Değiştiriyor?”; Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası “Küresel Jeostrateji ve İş Dünyasının Geleceği”; KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise “İkinci Yüzyılda Kadın” başlıklı birer konuşma yaparak, farklı açılardan geleceğe odaklandı.

Finansmandan gıdaya iklim krizinin sürdürülebilirliğe etkileri konuşuldu

Geniş bir katılımla düzenlenen kongre kapsamında iki panel yapıldı. İklim Kriziyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Stratejileri başlıklı ilk panelde; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Emine Çelebioğlu “Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”; Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği (YEYKAD) Kurucu Üyesi ve Sürdürülebilir Enerji Finans Danışmanı Seyran Hatipoğlu “Yeşil Finansmana Erişim” Beslenme Uzmanı, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve FAO Türkiye Destekçisi Dilara Koçak “Sürdürülebilir Gıda ve Bireysel Gıda Tüketiminin Geleceği”; TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik ve İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan “Paydaşlar Arası İşbirliği ve Sürdürülebilirlik Entegrasyon”, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin “İklim Değişikliği Sürecinde STK’ların Rolü” hakkında konuştu.

STK temsilcileri sektörlerin geleceğini ele aldı

“Sektörlerin Geleceği” temasıyla düzenlenen ikinci panelde ise Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Banu Özyalçın, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber, temsil ettikleri sektörler açısından konuyu değerlendirdi.

15. rekabetkongresi PDF