Turquality programı desteklerinde ihracatçıya hedef ülke bazlı destek yaklaşımına geçildi. Yeni destek kalemleri eklendi.

Turquality programının yenilenmesiyle birlikte ihracatçılar ilk kez ulaşacakları her yeni ülke için 5 yıl destek alabilecek, birçok farklı gider kalemi de desteklere dahil olacak.

Yeni tebliğ kapsamında, yüzde 50 ile yüzde 75 arasında değişen Turquality destekleri, ülke başına 5 yıl boyunca destek olarak verilecek.

Böylece, firmaların pazar çeşitlendirmesine gitmeleri hedefleniyor. Ayrıca, firmalar yeni ülkeye açıldıkları müddetçe programda kalmaya ve desteklerden yararlanmaya devam edecek.

Diğer taraftan, Turquality programı desteklerinden biri olan yurtdışı fuar katılımlarında ise yeni ülke kriteri aranmayacak.

Firmaların Turquality Programı içerisinde kalıp kalmayacağı yıllık performans değerlendirmeleri ile belli olacak.

YENİ KALEMLER DESTEĞE EKLENDİ

Yapılan mevzuat değişikliği ile bazı yeni faaliyetlere ilişkin kalemler de destek programına dahil edildi. Ürün geliştirme konusunda istihdam edilecek mühendis giderleri, ürün teşhir seralarının kira giderleri, depolama hizmetlerine ilişkin giderler, marka tescil yenilemesi ile özellikle ilaç sektörünün talepleri doğrultusunda yurtdışı pazarlara girişte zorunlu olan ruhsatlandırma ve klinik test giderleri destek kapsamına alındı.

DİĞER DESTEK PROGRAMLARI İÇİN DE YOL AÇILDI

Getirilen başka önemli bir yenilik ise Turquality programında yer alan firmaların ekonomi bakanlığınca sunulan diğer birçok farklı destekten faydalanabilmeleri oldu. Firmalar bundan böyle Turquality destekleri ile eşzamanlı olarak Türkiye Ticaret Merkezi (TTM), yurtiçi fuar katılımı, türk eximbank ile birlikte yürütülen finansman destekleri, ur-ge, küresel tedarik zinciri, ticaret heyeti ve ileri teknolojili şirket satın alma desteği gibi desteklerden faydalanabilecekler.

Tebliğ değişikliği ile Turqualıty/marka programını tamamlayan ve  dışında kalan firmaların da Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen diğer desteklerden de faydalanabilmeleri imkânı getirildi.

118 FİRMA TURQUALİTY KAPSAMINDA

Güncel verilere göre 118 Türk ihracatçı firma Turquality desteği kapsamında.

Marka desteği ise 64 firmayı kapsıyor. Destek oranları ilgili gider kalemlerinin yüzde 50’si ile yüzde 75’i arasında değişiyor.