Hükümet pandemiden etkilenen küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere desteğini artırarak sürdürüyor. Teknoloji tabanlı start-up’lar ile salgından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik başlatılan destek programının kapsamı genişletildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), salgından etkilenen imalat ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı’nda, başvuru koşullarının esnetildiği ikinci etaba geçti.

12 AY DİKKATE ALINACAK

Programın yeni döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak.

Yenilikçi, genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

Kamu bankaları tarafından başlatılan “işe devam kredisi”ni Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanacak. Bu durumdaki işletmeler, destekten istifade edebilecek. KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar, ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destek kapsamında olacak.

YAPILANDIRAN DA BAŞVURABİLECEK

Vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi gerçekleştirebilecek. Programın bu etabı iki bileşenden oluşacak.

İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.

3-21 Mayıs dönemindeki ilk başvuru sürecinde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek.

GERİ ÖDEME 2024’TE BAŞLIYOR

İşletmelerin 2019’da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak. Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.

İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

4’ER AYLIK 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDEME

Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.

Mikro işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.

İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.

2017 sonrası kurulan yenilikçi faaliyetteki işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

Desteğin geri ödemesi 2024’te başlayacak.

Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

İşletmeler e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.