Başbakanlık, meslek ve oda birliklerine yönelik yeni düzenleme hazırlıyor. Buna göre faaliyet dışı açıklamalar için ağır ceza ve yaptırımlar geliyor

Türk Tabipleri Birliği’nin Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonuna karşı “Savaş halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk adının bu birliklerden kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın talimatının ardından Başbakanlık harekete geçerek meslek ve oda birliklerine yönelik yeni yasal çalışma başlattı. Düzenlemedeki dört değişiklik şu şekilde olacak:

 Kanunla kurulan, meslek ve oda birliklerinin kanunlarında ve isimlerinde Türk ismi kaldırılacak. Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği kanunundaki isimler değişecek. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi isimlerdeki Türkiye kelimesi de kaldırılacak. İsimlerinde Türk ve Türkiye olan 40’a yakın meslek ve oda birliği bulunuyor.

 Herhangi bir meslekte tek ya da tekelleşmiş birlik olmayacak. Kanunla tek birlik kurulmasına izin verilirken yeni düzenlemeyle aynı meslekte birden fazla birlik kurulmasının önü açılacak. Böylelikle tek bir birlik aynı mesleğin tamamını temsil edemeyecek.

 Meslek ve oda birliklerinde üyelerin doğrudan ya da dolaylı olarak üyelerini bir birliğe üye yapılmaya zorlanmayacak. Tabipler Birliği’nde devlette çalışanların zorunluluğu olmamasına rağmen özel sektörde çalışan hekimlere zorunluluk vardı.

 Yeni düzenlemede birliklerin faaliyet alanları dışına çıkması durumunda ağır cezalar da gelecek. Yeni düzenleme ile birlikler, mesleki faaliyetler, ilgili meslek üyelerinin özlük hakları gibi konular dışında faaliyette bulunamayacak, açıklama ya da görüş bildiremeyecek. (Sabah)