Girişimcilerin hayalleri paraya dönüşmeye başlıyor. Dünyada 320 milyar dolara ulaşan girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de ofis açmaları, yerli fonlarla ortaklık kurmaları teşvik edilecek

Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırarken, girişimcilerin, küçük işletmelerin önünü açan yapısal reform ve yatırım atağı başlıyor.

Girişimcilerin hayallerini paraya dönüştürmesi için dünyada 320 milyar dolara ulaşan girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de ofis açmaları, yerli fonlarla ortaklık kurmaları teşvik edilecek. Finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik üst fonlar etkin bir şekilde çalıştırılacak. Bu kapsamda kısa vadede Türkiye’de yatırıma dönüşecek fon büyüklüğü 4 milyar doların üzerine çıkacak.

8 MİLYAR $ OLDU

Türkiye’de değerlendirilen fonların yönettikleri varlıkların büyüklüğü 2017 sonu itibarıyla 5 milyar doların üzerine çıktı.

Bu yatırım büyüklüğü 2018’in ikinci çeyreğinde 8 milyar doları bulurken, yeni dönemde geri ödemeli-ödemesiz kredi destekleri artırılacak. İşletmelerin iç finansman yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmelerini teşvik eden, özkaynak birikimini hızlandıran düzenlemeler de hayata geçirilecek. Özel kesim tahvil arzı, KOBİ borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçları yaygınlaştırılacak.

ODALAR ARACI

Dünyanın her yerinde büyüme potansiyeli yüksek şirketler arayan bu fonların Türk firmalarla ortaklık kurması için odalar ve borsalar da aracılık yapıyor. Bu fonlar yatırım yaptıkları şirketin finansal yapısını büyüterek, şirketlerin değerini artırıyor. Fonlar, yönetim kurulunda temsil ediyor ancak şirketin günlük işleyişinde yer almıyor.

DESTEK ADIMLARI SÜRECEK

Hükümet, küçük işletmelerin elini rahatlatan, iş kolaylığı sağlayan ve büyümelerini teşvik eden adımlar atmaya devam edecek. Bunlardan bazıları şöyle:
* Yenilikçi, büyüme potansiyeli olan işletmeler desteklenecek.
* İşletmesini kurmak isteyene geri ödemeli- ödemesiz 150 bin liraya kadar destek sürecek.
* Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantıları geliştirilecek.
* Yabancı erken aşama fonlarının Türkiye’de ofis açmaları, yerli fonlara ortak olmaları özendirilecek.
* Küçük işletmeler için özel kesim tahvil arzının ve KOBİ borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçları yaygınlaşacak.
* Ar-Ge yapan işletmelere teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlanacak.
* Endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunum ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetler teşvik edilecek.
* Girişimcilerin yurtdışına açılmasıyla e-ticaret hizmetleri gelişecek.

Hazal Ateş/Sabah