Karkas ette 2017 yılında yüzde 100 olan gümrük vergisi 40’a, buğday ithalatında ise yüzde 130’dan 45’e indirildi.

Bakanlar kurulunun Resmi Gazete’nin 31 Aralık tarihli mükerrer sayısında yer alan kararına göre büyükbaş hayvan eti sıralamasında karkas, yarım karkas, çeyrek karkas, karkasın ön ve arka çeyrekleri ve diğerleri olarak tanımlanan grupta yüzde 100 oranındaki gümrük vergisi üst sınırı yüzde 40’a indirildi. Kemiksiz büyükbaş etinde ise üst sınır yüzde 225 olarak kaldı.

Yüzde 130 olarak uygulanan makarnalık buğday, adi buğday, mahlut ve kızıl buğdayın gümrük vergisi üst sınırı yüzde 45’e indirildi.

Beyaz arpa, maltlık arpa ve diğerleri için gümrük vergisi üst sınırı ise sıfırlandı. Ancak bu ürün gruplarında 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren vergi yüzde 35 olarak uygulanacak.

Tohumluk, yuvarlak ve orta taneli pirincin gümrük vergisi yüzde 13’ten 1 Temmuz’a kadar yüzde 5’e çekildi.

Pamuk, keten, ayçiçeği, rep ve kolza tohumu küspelerinde yüzde 11-13.5 arasında olan vergi yüzde 6.5’e düşürüldü.