Emrullah Turanlı’nın eski ortağı Mustafa Ezici, ortağı Emrullah Turanlıya ait atık yağ şirketinin aracılar vasıtasıyla insan ve hayvan sağlığını riske eden satışlarından dolayı Cimer üzerinden Cumhurbaşkanına Şikayet ederek, suç duyurusunda bulundu. Fikirtepehaber.com olarak elde ettiğimiz bilgilere göre, Kanserojen Madde içerdiği ve Atık yağların rafinasyonu sonrası elde edilen sofistok ile sopistoka sülfirik asit eklenmesi sonrası elde edilen ve insan ve hayvan sağlığına zararlı olduğu için Tarım Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yasaklanan asit yağının sağlık riski oluşturmasından dolayı yasak olmasına rağmen, tavuk yemi üreticilerine satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak Cimer’e şikayet edildi… ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com

İnsan ve Hayvan Sağlığı üzerinde Büyük Skandal!

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı tebliğ ile 1 Ocak 2018’den itibaren motorine zorunlu olarak binde 5 biyodizel harmanlama düzenlemesini getirmişti. Ancak bu sayede elde edilen bazı yan ürünlerinde hayvan ve insan sağlığına tehlike oluşturduğu için kullanımı  Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yönetmelikleriyle yasak olmasına rağmen, Yapılan suç duyurusu ve içeriğindeki iddialar ağızları açık bıraktı.!

indir(7) 55eacf86f018fbb8f8982a04

Toplanan atık yağ biyodizel üretiminde kullanılmakta

Çevreye büyük zararlar veren ve yavaş yavaş azalmaya başlayan fosil yakıtlar tüm dünyayı alternatif enerji arayışına iterken, bitkisel, hayvansal atık yağlar ve yağlı tohumlardan elde edilebilen biyodizel ön plana çıkıyor. Toplanan atık yağ biyodizel üretiminde kullanılmakta ve yakıt olarak kullanılan biyodizel; diğer fosil yakıtlara göre yüzde 45 oranında daha az sera gazı salımı yaparak, tarımsal kalkınmaya da katkı sağlamakta. Tabi, tarımsal üretime ek olarak, atık yağları kanalizasyona karışmaktan kurtarılıp değerlendirilerek hem ekonomiye kazandırılmakta hem de çevre kirliliğinin de önüne geçilmekte.

Artan nüfus artışıyla beraber gelişen şehirleşme, sanayileşme ve tüketim tercihlerindeki değişim enerjiye olan talebi daha da arttırmakta. İthalat giderlerinin başında gelen enerji konusunda yenilebilir enerji kaynaklarına ilgi her geçen gün artarken, petrolden elde edilen ve dizel yakıtlara alternatif olan biyodizel, organik yağların (Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm) baz ve alkol ile belirli oranlarda karıştırılmasıyla dizel yakıta dönüştürülmesi sonucunda elde edilmekte. Atık birkisel ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabiliyor.

Eğer İddialar doğru ise, Ağır yaptırımlar söz konusu..

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçunun Cezası (TCK 186)

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu cezası şu şekildedir (TCK m.186):

  • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir (TCK m.186/1).
  • Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır (TCK m.186/2).

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Çünkü, madde metninde adli para cezası hapis cezzası ile birlikte yaptırım olarak düzenlenmiştir

Gıdada Skandal _Ortağından Emrullah Turanlı hakkında Duyurusu_4

Atık Yağlar Çevre Kirliliğine Sebebiyet Veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, “Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi” verilerine göre; Türkiye’de yılda 1 milyon 500 bin ton bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılıyor. Bu yağlardan yaklaşık 150 bin ton atık yağ oluşuyor. Türkiye’de her yıl binlerce ton bitkisel yağ kullanıldıktan sonra lavabolara dökülerek çevre kirliğiliğine sebep olmaktaydı.

İşte Gıdada skandal, Hayvan yemi üreticilerine satışı yapıldığına dair iddiaları içeren suç duyurusu görüntüleri