CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Gelire göre dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de. AKP Hükümeti LPG’yi diğer tüm AB üyelerinden daha yüksek bir oranda vergilendirmektedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Akaryakıt zamlarına ilişkin “31 Temmuz 2017 tarihinde benzin, motorin ve gazyağına 11 kuruş, 1 Ağustos 2017 tarihinde LPG’ye (Otogaz) yapılan 22 kuruşluk zam halkımızın sırtındaki ekonomik yükü ağırlaşmıştır. Bu zam ile son on yıl içerisinde İstanbul’da ortalama kurşunsuz benzinin fiyatı 2,73 TL’den 5,19 TL’ye, motorinin fiyatı ise 2,32 TL’den 4,54 TL’ye çıkmıştır. Gelire göre dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de. AKP Hükümeti LPG’yi diğer tüm AB üyelerinden daha yüksek bir oranda vergilendirmektedir” dedi.

 OPET İnternet Sitesi, TCMB, Bloomberg ve Dünya Bankası verilerine dayanarak yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de akaryakıt ülkemizin milli geliri Avrupa ülkeleri ile denkmişçesine vergilendirilmektedir. Bu nedenle akaryakıt maliyeti ile pompa fiyatı arasında vergilerden kaynaklı büyük bir uçurum söz konusudur. Mart 2017 ayı Enerji Piyasası Denetlemek Kurulu Raporu’ndaki veriyi özetleyen aşağıdaki tabloda görüleceği üzere yurttaşlarımız 1,46 TL maliyeti olan bir litre benzin için 3,17 TL’lik, 0,96 TL maliyeti olan bir litre LPG için 1,47 TL’lik vergi ödemektedirler.

 AKARYAKITTAN KESİLEN VERGİNİN EN BÜYÜK KISMINI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ OLUŞTURMAKTADIR

Akaryakıttan kesilen verginin en büyük kısmını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oluşturmaktadır. Yurttaşlarımız tükettikleri her 1 litrelik akaryakıt için 1,8 ila 2,4 TL’lik “özel tüketimö vergisi ödemektedirler. Vergiler ÖTV ile sınırlı kalmamakta ve ÖTV eklenmiş akaryakıt bedeli üzerinde yüzde 18 KDV kesilmektedir. Diğer bir deyişle, özel tüketim vergisinin üzerinden de yüzde 18’lik KDV kesilerek ‘vergi vergilendirilmiş’ olmaktadır.

 AKP HÜKÜMETİ LPG’Yİ DİĞER TÜM AB ÜYELERİNDEN DAHA YÜKSEK BİR ORANDA VERGİLENDİRMEKTEDİR

AKP Hükümeti benzin ve motorini Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle benzer oranlarda vergilendirirken LPG’yi diğer tüm AB üyelerinden daha yüksek bir oranda vergilendirmektedir.

 AKP’NİN VERGİ TOPLAMAYA İLİŞKİN ÖNCELİĞİ ZENGİNDEN DEĞİL YOKSULDAN VERGİ ALMASIDIR

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel düşüşe rağmen Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran pozisyonunun değişmemesi AKP iktidarının kamu maliyesi politikalarına ilişkin iki engeli ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi, AKP’nin vergi toplamaya ilişkin önceliği zenginden değil yoksuldan vergi almasıdır. AKP vergi alması gereken kesimlerden vergi alamamakta ve bu acziyetin faturasını yoksul yurttaşların sırtına yüklemektedir. İkincisi, mevcut vergi politikalarıyla AKP vergi topladığı kesimleri dolaylı olarak ve tam da bu vergiler sayesinde yoksulluğa sürüklemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”