Rekabet Kurumu, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön araştırmada gerçekleştirilen incelemelerde, şirketin Türkiye’deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik çok sayıda delil elde edildiği belirtildi.

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

MÜNHASIRLIK NEDİR

Münhasırlık; rakiple çalışmama şartı, tek markalılık veya rekabet etmeme yükümlülüğü olarak da adlandırılıyor. Bir alıcının belirli bir ürün veya ürün grubuna ilişkin talebinin tamamını belirli bir sağlayıcıdan karşılaması koşulunu içeren anlaşmalar diye açıklanan münhasırlık alıcının anlaşma konusu ürünlerle rekabet eden ürünleri üretmesini, satın almasını, satmasını ya da yeniden satmasını engelleyen doğrudan veya dolaylı her türlü yükümlülük olarak tanımlanmaktadır.