Sayıştay, hükümetin KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere dağıttığı 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredilerinde usulsüzlük tespit etti.

Sayıştay, hiç faiz alınmadan firmalara dağıtılan 50 bin liralık kredilerin yüzde 65’inin hatalı olduğunu, KOSGEB yönetiminin firmaların beyanlarını denetlemeden kredi verdiğini belirledi. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, “Demek ki KOSGEB kredileri firmaların ihtiyacına göre değil, iktidara yakın olup olmamalarına göre dağıtmış” dedi.

ŞARTLARI UYMAYAN FİRMALARA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

KOSGEB’in 2016 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için bütçeden finanse ederek KOBİ’lere dağıttığı 50 bin liralık sıfır faizli kredilerin önemli bir bölümünün şartları uymayan firmalara gittiğini ortaya çıkardı. KOSGEB’in krediyi verirken firmaların kendi beyanlarını dikkate aldığını ancak bu beyanların doğru olup olmadığını daha sonra yeterince kontrol etmediğini belirleyen Sayıştay’ın raporunda şu kritik tespitlere yer verildi:

YÜZDE 65’İ HATALI

“Beyan esasının kontrol gerekliliğinin en belirgin kanıtı KOSGEB tarafından 15 bin KOBİ için uygulamaya konulan 50 bin liralık sıfır faizli kredinin uygulanma sürecinde ortaya çıkmıştır. Bu destekten yararlanacakların tespitinde işletmenin çalışan sayısı ve net satış hasılatı esas alınmış ve başvuran 244 bin 980 işletmeden 15 bin işletme bu kriterler esas alınarak seçilmiştir. Ancak bu kriterler gerçek veriler üzerinden değil işletme beyanı üzerinden yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, 15 bin kişilik asil listeye giren 3 bin 358 işletmenin beyanlarının doğruluğu gerçek veriler üzerinden kontrol edilmiş bu beyanların yaklaşık yüzde 65’inin hatalı olduğu, yalnızca yüzde 35’inin tam ve doğru olduğu görülmüştür.”

SAYIŞTAY’I TAKAN OLMAMIŞ

Sayıştay, 50 bin lira gibi bir kredinin faizsiz olarak firmalara dağıtılırken sadece firmanın beyanının esas alınamayacağını, KOSGEB’in bu beyanların doğru olup olmadığını çok iyi kontrol etmesi gerektiğini de ifade ederken sorunun 2015 yılı raporunda da dile getirilmesine rağmen hala bir çözüme kavuşturulamadığını da bildirdi. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Sayıştay’ın kritik raporunu KOSGEB’in bağlı olduğu Sanayi Bakanlığı’nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında gündeme getirdi.

Sözcü’ye de değerlendirmede bulunan Arslan, 50 bin liralık faizsiz kredide KOSGEB’in büyük hatalara ve suiistimallere yol açtığının belgeleriyle ortaya çıktığını ifade ederken, “Şartları uyduğu ve hak ettiği halde KOSGEB’ten kredi alamayan esnafımızın tereddütleri haklı çıkmıştır. KOSGEB denetimde ve kredi dağıtımında sınıfta kaldığı, şartları taşımadığı halde kredi verilenlerin büyük çoğunlukta olduğu Sayıştay raporuyla sabit olmuştur. KOSGEB’in ihtiyacı olanlara değil, iktidar yakınlarına kredi verdiği görülmektedir” dedi.

Erdoğan Süzer/Sözcü