Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşı fahiş fiyat artışlarından korumaya yönelik yasal düzenlemeler çıkaran Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda incelemeye alınan ve savunması  tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya 3.1 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, AKİM, E-Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1251 adet başvuru Kurula intikal ettirilmiştir. Ayrıca, Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1300 firma denetlenmiş ve söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurula intikal eden veya Kurul re’sen gündemine alınan şikayetlerin başında  temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık  ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular  gelmektedir. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası,  ekmek yapma makinası vb. elektronik ürünlere yönelik başvurular da kurul tarafından incelemeye alınmıştır.

Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca hallerde re’sen başlatılan denetimler  kapsamında Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir. İlk toplantısını 22 Mayıs 2020 tarihinde yapan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar toplam 4 toplantı  gerçekleştirmiştir.  Bu kapsamda Kurula intikal eden 1251 başvurudan, karara bağlanan başvuru sayısı 732 olurken, incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar  verilmiştir.

Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60  firmaya toplam 3.115.000 TL idari para cezası uygulanması  kararlaştırılmıştır. Öte yandan 519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam  etmektedir. İdari yaptırıma konu uygulamaların, 25’nin toptan sebze ve meyve,  19’nun temel gıda ürünü, 5’inin maske kumaşı, 4’ünün cerrahi maske,  4’ünün ekmek yapma makinası, 2’sinin saç tıraş makinası, 1’inin  dezenfektan ile ilgili olduğu görülmektedir. Kurul tarafından inceleme yapılan firmalardan savunmaları  istenmekte, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde  bulunanlara ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin temel ihtiyaç  maddelerinde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ile  tüketicilerin ürünlere ulaşmasını zorlaştıran stokçuluk faaliyetlerine yönelik uygulamalar yakından takip edilmektedir.”