Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 10,37, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,47 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,08, Yİ-ÜFE 1,71 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016’ya göre yüzde 11,66, ekim ayına kıyasla da yüzde 17,28 arttı.

SÜRPRİZ YAPTI, 9 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ekim ayında enflasyon, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu sunumunda belirttiği gibi yukarı yönlü bir sürpriz yaptı.

Turan, “Sadece maliyet unsurlarının değil talebin de yavaşlamasının çok sert olmayacağına işaret ediyor veriler. Dolayısıyla çekirdek enflasyonda çok fazla bir iyileşme beklemiyoruz” diye konuştu. 

Petrol fiyatlarının yukarı yönlü ivmelenmesi enerji enflasyonunda da etkilerini gösterdi. Enerji enflasyonu Ekim ayında yüzde 10,6 olarak kaydedildi. Eylül ayında yıllık enerji enflasyonu yüzde 9,7 olmuştu.

Ekim ayında gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12,74 oldu. Aylık bazda ise baz etkisinin gevşemesiyle gıda fiyatlarındaki artış yüzde 1,97 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları endeksine bakıldığında ise yıllık enflasyon yüzde 17,28, aylık enflasyon ise yüzde 1,71 oldu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Çarşamba günü gerçekleşen Enflasyon Raporu sunumunda “Ekim enflasyonunda yukarı yönlü sürpriz ihtimali var.” ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIRILDI

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, raporun sunumunda enflasyon tahminlerini yukarı çektiklerine işaret etmişti. Çetinkaya, “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 9,8 olmak üzere yüzde 9,3 ile yüzde 10,3 aralığında, 2018 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 7 olmak üzere yüzde 5,5 ile yüzde 8,5 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefini kademeli olarak yakınsayacağını öngördüklerini belirten Çetinkaya, bu doğrultuda, enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yıl sonunda yüzde 7’ye, 2019 sonunda ise yüzde 6’ya geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini kaydetmişti.

Çetinkaya, bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 9,8 olmak üzere yüzde 9,3 ile yüzde 10,3 aralığında, 2018 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 7 olmak üzere yüzde 5,5 ile yüzde 8,5 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, şunları söylemişti:

“2017 yıl sonu enflasyon tahminini Temmuz Enflasyon Raporu’na göre 1,1 puan yukarı yönlü güncelledik. Tahminler üzerinde etkili olan en önemli unsur Türk lirasındaki değer kaybı ile petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarında yapılan yukarı yönlü güncelleme oldu. Bu gelişme 2017 yıl sonu enflasyon tahminini 0,5 puan yukarı çekti. İktisadi faaliyet görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellenen çıktı açığı, 2017 yıl sonu tahminine 0,4 puan yükseltici yönde etki yaptı. Ayrıca, üçüncü çeyrekteki enflasyon gerçekleşmelerinin Temmuz Enflasyon Raporu’ndaki tahminlerin üzerinde olması ve enflasyon ana eğilimindeki yükseliş, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini 0,2 puan arttırıcı yönde etkiledi.”