Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak, geçen günlerde düzenlenen bir şirket toplantısında üyemiz de olan bir meslektaşımıza yönelik tutum bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Bahse konu hadiseden Derneğimizin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Vahap Munyar’ın köşe yazısı sayesinde haberdar olduk.
Buna göre Google, İstanbul’da düzenlediği bir toplantıya Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ı davet etmiş, Güldağ da toplantıya kendi adına katılması için gazeteden yönetici bir arkadaşı görevlendirmiştir. Ancak Güldağ adına toplantıya giden derneğimizin üyesi de olan arkadaşımız toplantıya alınmak istenmemiştir.
Bu hadise özelinden hareketle,
Google şirketi ve PR Ajansı’nın bu tutumu kabul edilemez, EGD Yönetim Kurulu olarak bu tavrı esefle kınıyoruz.
Her ne kadar düzenlenen toplantı, tarafımıza iletilen bilgilere göre, bir medya buluşması olmasa da çok sayıda medya mensubunun katılımı ile yapılan bu toplantıya, kurum yöneticisi davet edilmiş ve onun adına görevlendirilen basın mensubu alınmamıştır. Dolayısıyla derneğimiz buna taraftır.
Elbette her şirket özel gündemlerle toplantı yaparak konu özelinde isimleri davet etmekte serbesttir. Ancak kurumdan ve arkadaşımızdan özür dilenmiş olsa da bir medya mensubunun halkın haber alma hakkını ifa ettiği unutularak kapıdan çevrilmesi en hafif tabirle hadsizliktir.
Çokuluslu bir şirket olan Google’a aynı dayatmayı İngiltere, ABD veya Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde yapıp yapamayacağını sormak isteriz.
Bundan hareketle son dönemde artan, basın toplantılarına muhabir kabul etmeyip yönetici davet edilmesi ve “müdürlere özel” notu düşülmesi dikkatimizden kaçmamaktadır.
Bunun altında yatan nedenleri, diğer sektör paydaşı derneklerimizle düzenleyeceğimiz değerlendirme toplantılarında da ele alacağız.
Nasıl ki şirketler, kurumlar ve halkla ilişkiler ajansları şirketteki bir isme özel toplantı düzenlemiyorsa, toplantılara davet edilen esasında medya kurumlarıdır ve o kurumun yöneticilerinin uygun gördüğü ismi kabul etmek zorundadır.
İşleyişten hareketle medya kuruluşlarında ifa edilen görevler gözetilerek medya mensupları arasında ayrım yapılamaz, bu ayrımı yapacak olan da ne şirketler ne onların kurumsal iletişim birimleri ne de halkla ilişkiler ajanslarıdır.
Şirketlerde görev tanımı benzeri ast üst uygulaması var diye temel dayanağı özgürlük olan gazetecilere aynı kast sistemi dayatılamaz. Gazetecinin üst düzeyi, alt düzeyi sınıfı, ucuzu, standardı, premiumu olmaz.
Bu tavrın sürdürülmesi durumunda dernek olarak gerekli aksiyonların alınması noktasında geri durmayacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.
Saygılarımızla.
Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu