Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyet giderleri, yüzde 50’si oranında 50 bin dolara kadar desteklenecek.

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki sanal fuarlara katılıma, faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek.

İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı e-ticaret sitelerine bireysel üyeliklere ise yıllık 8 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Karar kapsamında haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecek.

Karar kapsamındaki işbirliği kuruluşları şunlar; TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Pekcan: E-ticaret sitelerine üyelik yüzde 80’e kadar desteklenecek

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiğini belirtirken, dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı kararı ile firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını belirten Ruhsar Pekcan, “Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz” dedi.

İHRACATTA DİGİJİTAL FAAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ KARARI