İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğle, Çin menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine ilişkin soruşturma sonucu yer alıyor.

Tebliğe göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, ürünün ithalatına uygulanmakta olan CIF bedelin %16.89’u ve %22.55’i oranında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğünün sona ermesi nedeniyle dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulundu.

Talebi inceleyen İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğuna ve soruşturmanın açılmasına karar verdi.