BDDK’dan bankalara kredi kartına bir ayar daha

Bankalar; müşteriden gelecek kart limitinin azaltılması, kartın iptali, sözleşmenin feshi gibi talepleri 7 gün içinde yerine getirmek zorunda olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde yerine getirilmesinin zorunlu olmasını düzenleyen yönetmelik taslağını yayımladı.

BDDK tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Taslağa göre kart hamili, talep etmek suretiyle kullanılabilir kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olacak.

Kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesinin zorunlu olduğu kaydedilen taslakta, “Şubeler kanalıyla yapılan kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur” denildi.