BASIN AÇIKLAMASI: TÜKETİCİLER OLARAK SU, GIDA, ELEKTRİK, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ TEMEL MAL VE HİZMETLERDE KDV VE ÖTV GİBİ DOLAYLI VERGİLERİN SÜREKLİ OLARAK SIFIRLANMASINI İSTİYORUZ.

BASINA VE KAMUOYUNA

BASIN AÇIKLAMASI

 

  • YAT, KOTRA, TEKNE VE GEMİ SAHİBİ OLANLARA DEĞİL, DAR GELİRLİ VE YOKSULLARIN SATIN ALABİLECEĞİ MAL VE HİZMETLERDE VERGİ İNDİRİMİ YAPILSIN!

  • TÜKETİCİLER OLARAK SU, GIDA, ELEKTRİK, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ TEMEL MAL VE HİZMETLERDE KDV VE ÖTV GİBİ DOLAYLI VERGİLERİN SÜREKLİ OLARAK  SIFIRLANMASINI İSTİYORUZ.

3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 30 Nisan 2017 tarihine kadar mobilya çeşitlerinde KDV oranı %18’den yüzde sıfıra, elektrikli cihazlarda ise ÖTV oranı %6.7’den yüzde sıfıra indirilmiştir. Aynı karar ile ön ödemeli konut satışlarında damga vergisi  sıfıra indirilmiş; yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde ise uygulanacak ÖTV oranı sıfıra indirilmiş, ancak, bu indirimlerin hangi tarihe kadar olacağı belirtilmemiştir.

Bu değişiklikler ile dünyanın en adaletsiz vergileri olarak adlandırılan KDV ve ÖTV’nin  dar gelirli tüketicilerin en temel gereksinimleri olan su, gıda, elektrik, doğal gaz, telefon gibi mal ve hizmetlerden tamamen kaldırılması yerine, sektörlerleri kurtarıcı indirimler yapılmaktadır. Bu uygulama, sosyal hukuk devleti anlayışına ve tüketici haklarına ne kadar uygundur?

Bakanlar Kurulu Kararında, tüketicilerin önemli gereksinimlerinden olan mobilya ve elektrikli cihazlara uygulanacak KDV ve ÖTV indirimlerinin 30 Nisan 2017 tarihine kadar uygulanması düşündürücü ve üzücüdür. Ancak, ön ödemeli toplu konut satışları ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerine uygulanacak vergi indirimlerinde tarih belirtilmemesi ise daha da düşündürücü ve üzücüdür.

Tüketiciler olarak sormak istiyoruz: Hangi memur, işçi, işsiz, yoksul ve dar gelirli, küçük esnaf yat, kotra, tekne ve gezinti gemisi alabilir?

23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ön ödemeli konut satışlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının da tüketiciler aleyhine düzenlendiğini belirtmek isteriz. Bu karar ile  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 45.maddesinde belirtilen, sözleşmeden dönme süresinde herhangibir sınırlama yokken, bu süre 24 ay olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin sözleşmeden dönme haklarını kullanmasında tazminat miktarları arttırılarak tüketiciler cezalandırılmıştır. Tüketicilerin ödemiş oldukları tutarın kendilerine iadesi süresi uzatılmıştır. Bu karar ile getirilen düzenleme güçsüz olan tüketicilerin değil, güçlü olan sektör temsilcilerinin lehinedir.

Gerek 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede  yayınlanan ön ödemeli konut satışlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gerekse 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan vergi indirimlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, dar gelirli tüketicilerin değil, azınlığı oluşturan zengin kesimlerin lehine olan düzenlemelerdir.

Türkiye, dünyada en adaletsiz tüketici vergisi olarak adlandırılan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerde en yüksek olduğu iki ülkeden biridir. Ayrıca, Türkiye en çok vergi kaçırılan ülkelerin de baş sıralarındadır. Bu çelişki bir an önce giderilmeli ve gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

Biz tüketiciler olarak sosyal devlet anlayışıyla tüketici haklarına uygun olarak vergi ve ekonomik politikaların uygulanmasını ve düzenlemeler yapılmasını istiyoruz.

Vur abalıya anlayışı ve politikasının terkedilmesini ve dünyanın en haksız vergilerinin dar gelirli ve yoksul tüketicilerin sırtından kaldırılmasını istiyoruz.

Bu nedenle, dar gelirli tüketicilerin en temel haklarından ve gereksinimlerinden olan ve erişimde zorlandıkları su, gıda, elektrik, doğal gaz ve telefon gibi mal ve hizmetlerde KDV ve ÖTV’nin herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfıra indirilmesi için bir düzenleme yapılmasını tüketiciler olarak Hükümetten istiyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                               Turhan ÇAKAR

                                                                                                                            Genel Başkan