ASBESTLİ HAVAGAZI FABRİKASININ YIKIMI TÜKETİCİLERİ TEDİRGİN ETTİ… TÜDEF; TÜKETİCİNİN “SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ KORUNMASI İÇİN ” ÇEVRE, SAĞLIK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI GÖREVE ÇAĞIRDI…

11.03.2017

BASIN AÇIKLAMASI

ASBESTLİ HAVAGAZI FABRİKASININ YIKIMI TÜKETİCİLERİ TEDİRGİN ETTİ…

  • TÜDEF;  TÜKETİCİNİN “SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ KORUNMASI İÇİN ”  ÇEVRE, SAĞLIK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI GÖREVE ÇAĞIRDI…
  • Yetkililerin ivedilikle  gerekli  inceleme ve araştırmaları yaparak,  gerekli önlemleri  almasını  isteyen TÜDEF,  varsa ihmali görülenler  hakkında cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF),  Sıhhiye semtindeki  havagazı fabrikasının Ankara Büyükşehir Belediyesi  tarafından kontrolsüz  bir şekilde yıkılması haberleri üzerine;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırdı.  11.03.2017  tarihinde TÜDEF Genel  Başkanı Hasan Atak imzasıyla Ankara’ da yapılan yazılı açıklamada, yetkililerden konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması istendi. Havagazı fabrikasının yıkımı sırasında, havaya yayılması muhtemel kansorejen asbest partiküllerinin kilometrelerce uzaklara yayılabileceği  gerçeği karşısında fabrikanın Ankara’nın ana ulaşım noktalarına yakınlığı, çevresinde okullar, hastaneler ve Ankara Adliyesi’ nin de bulunduğu çok merkezi konumu nedeniyle, konunun  halk ve çevre sağlığı yönleriyle kamu yetkililerince ivedilikle ve  önemle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada,  konunun yetkililerince; Anayasa’ nın  56. Maddesi, Yaşam Hakkı ve Çevre Hakkı yanı sıra, Evrensel Tüketici haklarından olan ve “Temiz hava, yeterli ve temiz su, daha çok yeşil alan, temiz ve çağdaş kentler, yaşam alanları, sağlıklı, kaliteli altyapı hizmetlerinin sağlanması, üretimin çevreye olan zararlarının önlenmesi ve savurganlığa karşı alınan tüm önlemleri” içeren  “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı”  ve halk sağlığı gerekleri doğrultusunda ele alınması gerektiği vurgulandı.

Atak,  bu konuda TÜDEF tarafından;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığına birer yazı yazıldığını belirti ve şöyle dedi: “TÜDEF yazılarında konu hakkında ilgili tarafların da temsili ile gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması için bilimsel bir heyet kurularak hava numunelerinin alınıp havanın etkileşiminin belirlenmesi yoluyla  çalışanların ve halkın asbest etkilenim düzeyinin tespit edilmesini; yıkım işlemlerinin bilimsel bir şekilde ve ilgili mevzuat  gereklerinin yerine getirerek yapılıp yapılmadığının belirlenmesini ve bundan sonraki yıkım ve moloz temizleme iş ve işlemlerinin bu gereklerin yerine getirilerek yapılmasının sağlanmasını” istediklerini söyledi. Atak,  yıkım işlemi öncesinde ve söküm sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan örnekleme ile numune alınarak asbest analizi yapılıp yapılmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığının sorgulanmasını da istediklerini belirterek; “ Eğer bu tespitler yapılmış ise, havadaki asbest lifi konsantrasyonun ne olduğu; bu konsantrasyonun  hava numuneleri alınarak  takip edilmediğinin değerlendirilmesini; bu değerler ve ilgili bilimsel heyetin gerek gördüğü diğer değerlendirmeler doğrultusunda gerekiyorsa karantina mesafesini belirlenmesini” istediklerini anlattı.

Hasan Atak, İlgili bakanlıkları göreve çağırdıkları yazılarda,  “Konu hakkında gerekli yönetsel soruşturmaların yapılmasını ve varsa ihmali görülen idare ve sorumlular hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını” vurguladıklarını ve  söz konusu yazıları Başbakanlığın bilgisine de sunduklarını söyledi.

Hasan ATAK

Genel Başkan